Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór odpowiedzi na apelację

Jak napisać odpowiedź na apelację?Odpowiedź na apelację może wnieść przeciwnik (uczestnik postępowania) strony, która wnosiła apelację lub jego pełnomocnik.

Jej celem jest wyrażenie swojego stanowiska wobec zarzutów apelacji. Stanowisko wyrażone w takiej odpowiedzi, przygotowuje ustanie rozprawę apelacyjną.

Odpowiedź na apelację przesyła się bezpośrednio sądowi drugiej instancji.

Pamiętaj! Odpowiedź na apelację należy wnieść w terminie dwóch tygodni, od dnia doręczenia odpisu apelacji.

Jak wnieść odpowiedź na apelację?

Należy to zrobić na piśmie, oznaczając sąd do którego kieruje się odpowiedź, osoby których dotyczy postępowanie sądowe oraz sygnaturę akt.

W odpowiedzi trzeba zwięźle ustosunkować się do apelacji.

Pamiętaj! Dla sądu składa się zawsze dwa egzemplarze pisma, a dla każdej innej osoby składa się po jednym egzemplarzu (tzw. odpisy pisma).

Trzeba również pamiętać o jednym egzemplarzu pisma dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie odpowiedzi na apelację.

Jeżeli odpowiedź na apelację będzie wnoszona za pośrednictwem poczty, to należy to zrobić listem poleconym i koniecznie zachować dowód nadania pisma.

Pamiętaj! Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz odpowiedzi na apelację powinien mieć komplet załączników.   

Egzemplarz pisma, który kierowany jest do sądu składa się wraz z oryginałami dokumentów (akty stanu, umowy oraz inne oświadczenia, faktury, rachunki itd.).

Jeżeli składane są także jakieś cenne dokumenty (np.weksle, czeki), to należy je tak wyeksponować, by sąd mógł je zabezpieczyć.

Pismo należy własnoręcznie podpisać.

Z wniesieniem odpowiedzi na apelację nie wiąże się żadna opłata.

Odpowiedź na apelację - wzór

Poniżej zamieszczam wzór odpowiedzi na apelację.

Pamiętaj! To tylko wzór. Dane osób są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb.

Katowice, 16 sierpnia 2012 r.

Do Sądu Okręgowego
IV Wydział Cywilny-Odwoławczy
w Katowicach


Powód:

Piotr Nowak zam. w
Katowicach, adres w aktach
sprawy

Pozwany:

Andrzej Kowalski, zam. w
Katowicach, adres w aktach
sprawy

Sygn.akt. IV C 126/12

Odpowiedź pozwanego na apelacje powoda


W imieniu własnym wnoszę o:

1. oddalenie apelacji powoda jako bezzasadnej,

2. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania w obu instancjach.

Uzasadnienie

Wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach jest prawidłowy. Sąd prawidłowo zinterpretował i zastosował przepisy prawa oraz prawidłowo i kompleksowo ocenił dowody zgromadzone w sprawie. Wyrok zatem powinien być utrzymany a apelacja powoda oddalona.

Andrzej Kowalski

Załączniki:

dwa odpisy pisma.


Specjaliści z różnych dziedzin prawa

Masz niecodzienne pytanie prawne?

Skorzystaj z porady sztabu specjalistów: doświadczonych prawników, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczoznawców i agentów celnych. Udzielą Ci nie tylko wyczerpującej porady, ale w razie potrzeby będą reprezentować Cię w sądzie.

Porady prawne przez internet»Podobne wpisy:


Wniosek o otwarcie testamentu wzór

Przyjęcie spadku wprost
Wzór wniosku dowodowego
Wniosek o spis inwentarza wzór
czwartek, 16 sierpnia 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: