Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Zgodny wniosek o separację


Jak napisać zgodny wniosek o separację?Pozew o separację składa się w formie pisemnej (dwa egzemplarze) w wydziale cywilnym sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich nadal w tym okręgu stale przebywa, a gdy brak jest takiej podstawy, to sądem właściwym będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, a i gdy ta okoliczność nie jest spełniona, to wtedy właściwość sądu określa się na podstawie miejsca zamieszkania strony powodowej.

Pamiętaj! Opłata stała wynosi 600 zł i uiszcza się ją przez naklejenie na pozew znaków opłaty sądowej, które można nabyć w kasie sądu lub wpłacając na konto sądu okręgowego.

Wniosek o separację


Istnieje możliwość złożenia wniosku o separację, ale warunkiem tutaj będzie to, że strony nie posiadają małoletnich dzieci i chcą zgodnie wystąpić o separację. Na takim wniosku małżonkowie razem składają podpisy.

Pamiętaj! Opłata od wniosku o separację wynosi 100 zł.

Wzór zgodnego wniosku o separację

Katowice, dnia 28 sierpnia 2012 r.

Sad Okręgowy w Katowicach
XVIII Wydział Cywilny-Rodzinny


Wnioskodawcy:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania
2) imię, nazwisko, adres zamieszkania

Zgodny wniosek o separacjęWnioskodawcy zgodnie wnoszą o orzeczenie separacji małżeństwa zawartego dnia 24 czerwca 2005 r. w USC w Katowicach.

Uzasadnienie

(należy przytoczyć okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.................................................
.................................................
.................................................
(własnoręczne podpisy
wnioskodawców)

Załączniki:

1) odpis wniosku,
2) odpis skrócony aktu małżeństwa.wtorek, 28 sierpnia 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: