Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Waloryzacja emerytur


Jaka waloryzacja emerytur i rent w 2013 r.?Jak co roku waloryzacja emerytur i rent zaczyna się 1 marca. Obejmie ona Polaków, którzy co miesiąc dostają świadczenia emerytalne i rentowe z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, strażacy), Wojskowego Biura Emerytalnego MON (emerytowani żołnierze) i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (pracownicy więziennictwa).

Pamiętaj! O podwyżkę świadczeń emerytalnych i rentowych nie trzeba nigdzie występować. Wszystkie formalności, które są związane z jej wyliczeniem zostaną wykonane przez ZUS czy KRUS.


Wzrost świadczeń emerytalnych i rentowych o 4,4%

Waloryzacja emerytur i rent w marcu 2013 r. będzie waloryzacją procentową, a to oznacza, że im ktoś ma większe świadczenie, tym większa czeka go podwyżka (ostatnia waloryzacja była kwotowa i każde świadczenie wzrosło o tę samą kwotę, która wynosiła 71 zł brutto). 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało w lipcu rozporządzenie Rady Ministrów, z którego wynikało, że emerytury i renty wzrosną o 4,48%.

Jednak okazało się, że podwyżka świadczeń emerytalnych i rentowych będzie niższa. 

W tym miesiącu ujawniono projekt budżetu, w którym zapisano, że waloryzacja emerytur i rent w 2013 r wyniesie 4,4%.


Dlaczego waloryzacja emerytur i rent wyniesie 4,4%?

Wskaźnik waloryzacji zależny jest od dwóch czynników:
  • inflacji w gospodarstwach emeryckich, czyli wzrostu cen towarów, które najczęściej są kupowane przez emerytów;
  • co najmniej 20% realnego wzrostu płac w przedsiębiorstwach, czyli realnego wzrostu płac po odjęciu inflacji.

Może być więcej, ale zgodzić się na to muszą związki, pracodawcy oraz rząd, a w sprawie najbliżej waloryzacji emerytur i rent do takiego porozumienia nie doszło i obowiązuje propozycja rządu, a więc te 20%.

Pamiętaj! Każdego roku zarówno inflacja, jak mi podwyżki wynagrodzeń są inne i z tego powodu zmienia się także kwota waloryzacji.

Według wyliczeń rządu inflacja i realna podwyżka płac w sumie wyniosą 4,4% i o tyle wzrosną wszystkie świadczenia.

Jaka podwyżka emerytur i rent w marcu 2013r.

Znany jest wskaźnik waloryzacji i dlatego można wyliczyć wzrost poszczególnych świadczeń.

Obecnie najniższe renty i emerytury oraz najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także renty rolnicze wynoszą 799,18 zł brutto. Podwyżka o 4,4% spowoduje, że wzrosną one o 35,16 zł do 834,34 zł brutto.

Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub choroba zawodową wzrośnie o 42,19 zł i będzie wynosić 1001,21 zł (obecnie 959,02 zł).

Świadczenie przedemerytalne, które obecnie wynosi 938,25 zł, zostanie podwyższone o 41,28 zł, czyli wyniesie 979,53 zł.

Dodatki też wzrosną i będą wynosić:
  • pielęgnacyjny - dziś 195,67 - o 8,60 zł;

  • dla sierot zupełnych - obecnie 367,79 zł - o 16,18 zł;

  • pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 293,51 zł - o 12,91 zł;

  • kombatancki - 195,67 zł - o 8,60 zł;

  • za tajne nauczanie - 195,67 zł - o 8,60 zł.

Wzrost emerytur i rent w marcu 2013 r.

Przy założeniu, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,4%.

1) Kwota emerytury lub renty przed planowaną w marcu waloryzacją.

2) Kwota podwyżki.

3) Kwota emerytury lub renty po podwyżce.
Waloryzacja o 4,4% to mogą nie być jedyne pieniądze, jakie dostanie cześć emerytów, bo blisko 3 osób może także liczyć na wyrównanie za tegoroczną kwotową podwyżkę waloryzacyjną, która została po raz pierwszy przeprowadzona przez rząd i każdy dostał tyle samo (71 zł).

Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna waloryzację kwotową za niezgodną z konstytucją, to największe wyrównanie dostaną ci, którzy mają po kilka tysięcy złotych emerytury.


Podobne wpisy:


Do kiedy kredyt Rodzina na swoim?

Rządowy Program Wyprawka Szkolna

Lokaty Amber Gold opinie

Wniosek o obniżenie czynszu - wzór
wtorek, 18 września 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: