Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wypowiedzenie pełnomocnictwa wzór


Wypowiedzenie pełnomocnictwaPełnomocnictwo ma prawo cofnąć ten, kto go udzielił. Cofa się go (wypowiada), wobec sądu, a także innych osób (powoda albo pozwanego) jednocześnie.

Pamiętaj! Pełnomocnictwo można cofnąć w każdej chwili.

Pełnomocnictwo należy cofnąć na piśmie. Może być one także cofnięte, poprzez oświadczenie, które składa się sądowi na rozprawie. Pismo można także nadać pocztą. Jest to równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu.

Pamiętaj! Dla sądu składa się dwa egzemplarze pisma, a dla każdej innej osoby składa się po jednym egzemplarzu.

Trzeba też pamiętać o jednym egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie pisma.

Jeśli wypowiedzenie pełnomocnictwa będzie wnoszone za pośrednictwem poczty, to należy to zrobić listem polecony, i koniecznie zachować dowód nadania pisma.

Pismo należy własnoręcznie podpisać. 

Z cofnięciem pełnomocnictwa nie wiążą się żadne opłaty, a rozliczenie się z pełnomocnikiem reguluje umowa pomiędzy nim, a osoba reprezentowaną.

Co daje wypowiedzenie pełnomocnictwa?

Sąd nie uzna czynności podjętych przez pełnomocnika, gdy otrzyma oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa.

W stosunku do innych osób, czynności pełnomocnika nie zostaną uznane, gdy sąd doręczy im odpis oświadczenia o cofnięciu pełnomocnika.

Możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa innej osobie lub osobiste występowanie we własnej sprawie.
Jak napisać wypowiedzenie pełnomocnictwa - wzór

Poniżej zamieszczam wzory wypowiedzenia pełnomocnictwa.

Pamiętaj! To tylko wzory. Dane osób są fikcyjne. Wzory mogą być oczywiście modyfikowane wedle własnych potrzeb.

Katowice, 3 września 2012 r.

Jan Nowak
zamieszkały w Katowicach
przy ul. Dalekiej 23/8


Wypowiedzenie pełnomocnictwaJa niżej podpisany Andrzej Nowak, zamieszkały w Katowicach, przy ul. Nowej 48/6, legitymujący się dowodem osobistym nr 111111 seria AAA, cofam Panu pełnomocnictwo do zastępowania mnie we wszystkich sprawach cywilnych i gospodarczych, a także w postępowaniach egzekucyjnych.

Andrzej Nowak


Mysłowice, 3 września 2012 r.

Robert Wilk
zamieszkały w Mysłowicach
przy ul. Krzywej 52/14Pełnomocnictwo procesoweJa niżej podpisana Anna Kowalska, zamieszkała w Mysłowicach przy ul. Prostej 4A, legitymująca się dowodem osobistym nr 222222 seria BBB, wypowiadam Panu pełnomocnictwo, do działania w moim imieniu, w postępowaniu egzekucyjnym toczącym się przed Janem Nowakiem, Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach, sygn.akt KM 254/12.

Anna Kowalska


 

Sosnowiec, 3 września 2012 r.

Maria Grzyb
zamieszkała w Sosnowcu
przy ul. Parkowej 14


Pełnomocnictwo procesowe


Ja niżej podpisany Adam Grzyb, zamieszkały w Sosnowcu, ul. Parkowa 14, cofam udzielone mojej żonie Marii Grzyb pełnomocnictwo do działania za mnie w sprawie o zachowek przed sądami wszystkich instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Andrzej Grzyb
poniedziałek, 03 września 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: