Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wzór pełnomocnictwa procesowego

Pełnomocnictwo procesoweTen rodzaj pełnomocnictwa znajduje zastosowanie w przypadku zlecenia praw sądowych profesjonalnemu pełnomocnikowi (np. adwokatowi, radcy prawnemu) oraz innej osobie, która działa jako pełnomocnik (np. członkowi rodziny, pracownikowi).

Kto może reprezentować osobę fizyczna lub prawną przed sądem precyzyjnie ustalono w odpowiednich przepisach właściwej procedury.

Pełnomocnictwo procesowe to szczególny rodzaj przedstawicielstwa. Mowa o nim w art. 95-109 Kodeksu cywilnego. Do jego ustanowienia stosuje się w pierwszym rzędzie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (szczególnie art. 86-97), a sprawach, które nie są unormowane w tych przepisach stosowane są powyższe przepisy Kodeksu cywilnego, bo pełnomocnik w procesie sądowym reprezentuje interesy swojego mocodawcy nie tylko wobec drugiej strony, ale także przed sądem.

Istotą pełnomocnictwa jest składanie przed sądem, a gdy jest to postępowanie egzekucyjne, to także przed komornikiem w imieniu reprezentowanej osoby oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy, a także podejmowanie innych czynności procesowych, które zostały określone w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego oraz w ustawach szczególnych.

Jak napisać pełnomocnictwo procesowe - wzór


Pełnomocnictwo procesoweJa, niżej podpisany, dnia...............................................udzielam pełnomocnictwa Panu (i)....................................................................zamieszkałemu w .........................................................................legitymującego się dowodem osobistym seria ....................nr  ............................... wydanym przez....................................................................................... do wykonywania   w  moim  imieniu  wszystkich  czynności  określonych   w  art.  91  Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie pomiędzy mną a................................................... o  ................ sygn. akt .............................. w sądzie rejonowym w..................................

......................................
podpis Mocodawcy

środa, 05 września 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: