Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Opłaty za RTV

Kto powinien płacić abonament RTV?Opłata za abonament radiowy i telewizyjny jest obowiązkowa. Powinien on być płacony przez każdego, to ma radio lub telewizor, ale coraz więcej osób tego nie robi. Do jednej grypy dłużników należą osoby, które zarejestrowały swoje odbiorniki i nie płacą, a droga grupa, to osoby, które w ogóle nie zgłosiły zakupu odbiorników.

Pamiętaj! Zakupując odbiornik radiofoniczny czy telewizyjny trzeba dokonać jego rejestracji w ciągu 14 dni.

Osoby fizyczne, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe lub które mają samochód stanowiący ich własność niezależnie od liczby używanych odbiorników radiowych i telewizyjnych wnoszą tylko jedną opłatę abonamentową.

Dla przykładu: W mieszkaniu posiadamy dwa telewizory i wieżę stereofoniczną, a w samochodzie radio. Za te wszystkie urządzenia płaci się tylko jeden abonament.

Odrębną opłatę należy wnieść za odbiorniki, które znajdują się w lokalu o charakterze handlowym, usługowym czy produkcyjnym, który mieści się poza lokalem mieszkalnym .

Jeżeli osoba fizyczna posiada dwa mieszkania lub więcej, w których znajdują się odbiorniki RTV, to bez względu na ich liczbę powinna płacić tylko jeden abonament.

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe oraz domy pomocy społecznej w tym samym budynku, zespole budynków lub samochodach będących w używaniu tych instytucji, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników RTV muszą na nie wnieść jedną opłatę abonamentową.

W przypadku innych firm, osób prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz instytucji, to są one zobowiązane do wnoszenia opłat abonamentowych za każdy odbiornik RTV, w tym za te w samochodach będących w ich używaniu.

Pamiętaj! Osoba, która przyniosła do pracy swój prywatny telewizor lub radio musi wiedzieć, ze to na niej spoczywa obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych i jeśli zostanie skontrolowana przez urzędników Poczty Polskiej, to karę zapłaci ona, a nie pracodawca.

Nie płacę abonamentu RTV

Blisko 3 mln abonentów, zarejestrowało odbiorniki, a zalega z opłatami.

Pamiętaj! Jeżeli należysz do grona tych osób, to masz problem. Oczywiście  premier Donald Tusk nazwał abonament RTV anachronicznym haraczem, ale to nie zwalnia nas z opłat.

Jeszcze do niedawna osoby uchylające się od opłat najczęściej nic sobie nie robiły z upomnień wysyłanych przez Pocztę Polską, ale ta sytuacja kilka miesiecy temu się zmieniła, bo Poczta zaczęła przesyłać upomnienia, w których domaga się uregulowania zaległości abonamentowych, które sięgają pięciu lat wstecz.

Pamiętaj! Dla osób prywatnych kara wynosi 1528 zł 25 gr.

Jeżeli w ciągu 7 dni od doręczenia upomnienia zadłużenie nie zostanie uregulowane, to egzekwowanie długu następuje na podstawie tytułu wykonawczego przekazanego do urzędu skarbowego.

Takich tytułów jest już 9 tys.

A o skuteczności urzędu skarbowego w ściąganiu pieniędzy chyba nie trzeba nikogo przekonywać..

Dla przykładu: Kilkanaście lat temu kupiliśmy i zarejestrowaliśmy telewizor i radio. Po zmianie mieszkania (było to 8 lat temu) przestaliśmy płacić. W takim przypadku trzeba będzie zapłacić za pięć ostatnich lat, czyli 1585 zł i 25 gr kary.

W przypadku zwrotu korespondencji adresowanej do abonamentów z powodu nieaktualnych danych adresowych Poczta Polska ustala nowe dane, składając wnioski o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL.

Kontrola Poczty Polskiej w sprawie opłat za abonament RTV

Poczta Polska przeprowadza kontrole i po stwierdzeniu używania niezarejestrowanego odbiornika RTV zostanie pobrana kara w wysokości, która stanowi 30-krotnośc opłaty abonamentowej, w sumie 555 zł.

Jest  to niższa kara, niż ta którą muszą zapłacić osoby niepłacące przez ostatnie pięć lat za zarejestrowany odbiornik.

Jednak, by stwierdzić, że ma się niezarejestrowany odbiornik, kontrolerzy Poczty Polskiej muszą wejść do naszego mieszkania..... I tu mają oni problem, bo choć Poczta twierdzi, że powinno się kontrolera wpuścić do mieszkania, to bez naszej zgody nie mogą oni tego uczynić.

A z tego co wiadomo w kontrolach nie będzie uczestniczyć policja.

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego w określonych przypadkach do mieszkania należy wpuścić policję.

Pamiętaj! Przeszukanie mieszkania może nastąpić jedynie na podstawie postanowienia sądu lub prokuratury. W wyjątkowych sytuacjach, gdy niemożliwe jest natychmiastowe uzyskanie postanowienia prokuratury lub sądu, to policja ma prawo do przeszukiwania mieszkania po okazaniu nam nakazu kierownika swoje jednostki lub legitymacji służbowej.

Ale policja musi wtedy mieć podejrzenie, ze w mieszkaniu znajdują się poszukiwane osoby bądź przedmioty, które mogą stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w postępowaniu karnym.

Pamiętaj! Podejrzenie pracowników Poczty Polskiej, że w danym mieszkaniu jest odbiornik RTV, a nie płaci się za niego abonamentu, nie jest dostateczną podstawą, by policja weszła do naszego mieszkania bez postanowienia sądu lub prokuratora.

Poczta Polska nie może także w ustalaniu osób, które posiadają odbiorniki RTV posłużyć się bazą prywatnych nadawców telewizji satelitarnych czy kablówek.

Osoby, które mają odbiorniki, a boją się kontroli (i nałożonej kary 555 zł), mogą je zarejestrować i wówczas w razie kontroli za miesiąc, kiedy nie uiszczało się abonamentu, kary się się za płaci. Nie ma obowiązku pokazywania paragonu zakupu np. telewizora.


Jak zabiegać o umorzenie długów za abonament RTV?

Osoby, które mają zaległości w opłatach abonamentowych, mogą w wyjątkowych sytuacjach zwrócić się do KRRiT o umorzenie lub rozłożenie na raty. 

Wniosek można wysłać do departamentu budżetu i finansów w biurze KRRiT na adres:

skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

lub zanieść osobiście do kancelarii ogólnej.

We wniosku trzeba zawrzeć:

 • imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz adres abonenta dłużnika;

 • indywidualny numer identyfikacyjny;

 • okres oraz kwotę zadłużenia potwierdzone przez kartotekę radiofoniczną;

 • uzasadnienie niepłacenia abonamentu RTV.

Wraz z wnioskiem trzeba złożyć dokumenty potwierdzające:

 • wyjątkowo trudną sytuacje finansową (zaświadczenie z urzędu pracy o bezrobociu, zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiąganych dochodach lub kserokopię zeznania podatkowego PIT za ostatni rok, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej, zaświadczenie z urzędu pracy);

 • przypadek losowy (śmierć członka rodziny, długotrwała choroba, skutki klęski żywiołowej, skutki przestępstwa itp.);

 • szczególne względy społeczne (upadłość lub likwidacja firmy).

Pamiętaj! Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją KRRiT, to można zgłosić skargę do WSA.

Kto jest zwolniony z opłaty abonamentowej?

Z opłat abonamentowych zwolnione są m.in osoby, które mają :
 • I grupę inwalidzką;

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy;

 • znaczny stopień niepełnosprawności;

 • trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym;

 • ukończone 75 rok życia;

 • ukończone 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 1699,76 zł;

 • świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone w z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS czy innego organu emerytalno-rentowego;
oraz:
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi;
 • członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami  wojennymi lub wojskowymi.

Osobom bezrobotnym przysługuje zwolnienie z opłaty abonamentu RTV pod warunkiem dopełnienia formalności w urzędzie pocztowym. trzeba okazać zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, a także zaświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia z opłat abonamentowych (druk dostępny w urzędzie pocztowym).

Zwolnienie z opłat abonamentu RTV przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym dopełniono wymaganych formalności w urzędzie pocztowym. Osoby, które korzystają ze zwolnień mają obowiązek zgłoszenia w urzędzie pocztowym zmiany statusu prawnego lub faktycznego, które maja wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie, to jego obowiązkiem jest zgłoszenie w urzędzie pocztowym ustanie statusu osoby bezrobotnej i wnieść opłaty abonamentowe

Podobne wpisy:


Jak długo trzymać rachunki?

Jak dostać dofinansowanie na otwarcie firmy?

Skierowanie do sanatorium z ZUS

Bezpieczne zakupy w internecie

piątek, 12 października 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
2012/10/17 10:17:24
Opłata za radio... No dobrze, ale jak ktoś ma radio w telefonie komórkowym to co? Jakoś sobie nie wyobrażam zgłaszania milionów komórek z radiem (którego się prawie nie słucha).
-
2012/10/17 10:36:38
Za radio w komórce nie trzeba :)
-
2012/10/22 15:46:26
Dobrze wiedzieć, że chociaż radio w komórce jest bezpieczne :)