Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Sprawa o nabycie spadku

Jak dostać spadek?Spadkobierca, a by móc rozporządzać odziedziczonym majątkiem, musi udowodnić, ze ma do niego prawo i bez znaczenia jest tutaj to, czy majątek został zapisany testamentem, czy dziedziczony jest na podstawie przepisów ustawy.

Nabycie spadkuNa początku należy uzyskać dokument, który potwierdzi, że jest się w grupie spadkobierców.


Notarialne nabycie spadku

Nie będzie tutaj problemów, gdy spadkobierca jest jeden. Wystarczy wtedy iść do kancelarii notarialnej i tam zostanie sporządzony tzw. akt poświadczenia dziedziczenia, który ma taką samą moc, jak wyrok sądu.

Jeśli spadkobierców jest kilku, to wszyscy muszą być obecni przy sporządzeniu takiego dokumentu i, co najważniejsze, zgodnie go podpisać.

Jeżeli między spadkobiercami wystąpi konflikt, to sprawa może być wtedy rozstrzygnięta tylko przez sadem.

Idąc do kancelarii notarialnej, należy zabrać ze sobą:
  • skrócone odpisy aktów urodzenia spadkobierców;
  • skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku żony, męża lub córki, które wyszła za mąż i syna, który się ożenił);
  • testament, a jeśli go nie ma, to dokumenty, które potwierdzają pokrewieństwo pomiędzy zmarłym a osobami starającymi się o spadek.

Uwaga! Sporządzenie aktu notarialnego kosztuje 150 zł.Sądowe nabycie spadku

W tym przypadku należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku w wydziale cywilnym sądu rejonowego, w którego okręgu ostatnio mieszkał spadkodawca.

Dołączyć do niego trzeba takie same dokumenty, jak u notariusza.

Gdy spadkodawca zostawił testament, to trzeba o tym napisać we wniosku. Składając do, trzeba wnieść opłatę w wysokości 50 zł (tzw. wpis stały).

Sąd ustala, kto jest spadkobiercą po zmarłym. Jeżeli będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, to wtedy wezwie inne osoby jako potencjalnych spadkobierców.

Po zakończeniu sprawy spadkowej zostanie wydane postanowienie, w którym sąd stwierdzi, kto dziedziczy spadek po zmarłym. Jeśli spadkobierca zdecyduje się nabyć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to wtedy sąd zarządzi przeprowadzenie spisu majątku i dopiero wówczas wyda postanowienie o nabyciu praw do spadku.


Zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym

Gdy spadkobierca otrzyma akt poświadczenia dziedziczenia lub wyrok o nabyciu spadku, to musi wtedy zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym.
Uwaga! Formalności i podatek zależne są od tego, po kim dziedziczony jest majątek.
Spadek odziedziczony po najbliższej osobie -  na zgłoszenie takiego spadku mamy 6 miesiecy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu. W wypadku aktu poświadczenia przez notariuszem termin biegnie od podpisania takiego dokumentu.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, który jest oznaczony symbolem SD-Z. W dokumencie opisuje się, co dostaliśmy, w jakiej części majątku staliśmy się jego właścicielem, jaka jest szacunkowa wartość spadku.
Uwaga! Jeżeli się na tym nie znamy, to powinni nam w tym pomóc urzędnicy, którzy dysponują odpowiednimi wskaźnikami.
Należy również określić stopień pokrewieństwa, który łączy nas ze spadkodawcą.

Od spadku, który pochodzi od osób nam najbliższych, nie płaci się podatku. Do tego grona prawo zalicza:
  • małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, rodzeństwo, dziadków, pasierbów, ojczyma i macochę.

Uwaga! Jeżeli spadkobierca nie dotrzyma wymaganego przepisami terminu, to urząd skarbowy naliczy wtedy podatek, tak jakby nie przysługiwała ulga. 

Spadek odziedziczony od dalszej rodziny - w tym przypadku na złożenie deklaracji podatkowej mamy miesiąc. Zeznanie składa się na formularzu SD-3.

Pamiętaj! Trzeba na nim zaznaczyć, czy dziedziczony majątek obciążony jest długami, bo podatek odprowadza się tylko od tej części, która zostanie po odliczeniu długów. 

Po otrzymaniu decyzji urzędu, w ciągu dwóch tygodni trzeba będzie zapłacić podatek,a  jego wysokość zależna jest od stopnia pokrewieństwa. Wyróżnione są trzy grupy podatkowe:

  • grupa I - teściowa, synowa, zięć oraz najbliższa rodzina, jeżeli niespełnione zostały warunki zwolnienia podatkowego;

  • grupa II - dalsza rodzina (np. ciotki, wujkowie, stryjowie, siostrzeńcy, szwagierki, bratowe);

  • grupa III - krewni oraz powinowaci, którzy nie są zaliczani do poprzednich grup, osoby obce.

Dla każdej grupy podatkowej ustalone są kwoty, od których nie płaci się podatku.

Wynoszą one:

  • dla I grupy - 9637 zł;
  • dla II grupy - 7276 zł;
  • dla III grupy - 4902 zł.

Jeśli spadek jest większy, do spadkobierca zapłaci podatek od wartości przypadającej ponad kwotę wolną od podatku.

Podział majątku spadkowego

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące podziału majątku spadkowego: Podział majątku spadek»
To Ci może pomóc

Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?»

Oto jedyny taki poradnik, który pomoże Ci nabyć SPADEK, sporządzić TESTAMENT i napisać pozew o ZACHOWEK!
Podobne wpisy:

Podział majątku spadek
Kiedy alimenty płacą dziadkowie?
Wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym
Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości

piątek, 16 listopada 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: