Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie wzór


Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienieWniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie składa osadzony (skazany).

Składa się go w celem uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Wniosek należy złożyć do Sądu Penitencjarnego - Sądu Okręgowego, w którego okręgu przebywa skazany.

Uwaga! Nie ma ustalonego terminu, w jakim należy złożyć taki wniosek. Jednak wniosek nie może być rozpatrzony przez Sąd Penitencjarny wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od wydania wcześniejszego postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia.

Wniosek należy złożyć na piśmie. Wskazuje się w nim:

  • osobę osadzonego;

  • czas, jaki pozostał mu do zakończenia kary pozbawienia wolności (w chwili złożenia wniosku osadzony powinien mieć już za sobą połowę odbytej kary, nie mniej jednak niż 6 miesięcy, a w przypadku recydywy 3/4 odbytej kary, nie mniej jednak niż rok, zaś w przypadku skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności  - skazany powinien mieć za sobą 25 lat odbywania kary, zaś w przypadku skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności - skazany powinien mieć za sobą 15 lat odbywania kary pozbawienia wolności);

  • okoliczności, które uzasadniają warunkowe przedterminowe zwolnienie, tj. postawę właściwości oraz warunki osobiste skazanego, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia, a także zachowanie po popełnieniu przestępstwa.

Opłata za wniosek wynosi 45 zł.

Uwaga! Sąd rozpatrzy wniosek, jeśli spełnia on warunki formalne.


Jak napisać wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie - wzór

Poniżej zamieszczam wzór wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Pamiętaj! To tylko wzór. Dane są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb.Katowice, dnia 12 listopada 2012 r.

Andrzej Nowak
ul. Prosta 42/3
40-018 Katowice


Sad Okręgowy w Katowicach
VIII Wydział Penitencjarny


Wniosek o warunkowe zwolnienie


Wnoszę  o  warunkowe  zwolnienie  z  odbycia  reszty  kary  w  wymiarze  ............  (podać  wymiar  kary  -  lat,  miesiecy)  orzeczonej  wyrokiem  Sadu  ..........................  (podać  nazwę  sadu)  z dnia ................., sygn. akt .................... .  Obecnie przebywam (przebywałem) w Zakładzie Karnym (Areszcie Śledczym) w ........................  (podać dokładny adres).

Uzasadnienie

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

........................................
          (własnoręczny podpis)


Załączniki:

dokumenty  potwierdzające  okoliczności  podnoszone  w  tym  wniosku  (np.  zaświadczenie,  że  skazany  będzie  miał  zapewnioną  pracę,  informacje  o  miejscu  zamieszkania,  młodociany  -  że  będzie kontynuował naukę).

Podobne wpisy:


Pozew adhezyjny wzór

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia wzór

Kary za jazdę po alkoholu

poniedziałek, 12 listopada 2012, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: