Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Kiedy przedawnia się dług?

Przedawnienie długówWedług przepisów Kodeksu cywilnego, firmy mają określone terminy, po których roszczenia wobec konsumentów są nieważne. Większość długów przedawnia się po kilku latach.

Uwaga! Przedawnione zobowiązania finansowe można spłacić, ale nie trzeba, bo ustawodawca wyszedł tutaj z założenia, że firma jest profesjonalista w obrocie gospodarczym i będzie potrafił w ciągu kilku lat wysłać np. list polecony z informacją, że konsument ma wobec niego jakieś zobowiązania finansowe do spłacenia.


Kiedy coś się przedawnia?


Przedawnieniu ulegają:

  • po dwóch latach sprzedaż (np. zamówiliśmy jakiś towar, a teraz firma twierdzi, że nie zapłaciliśmy);
  • po trzech latach najem i roszczenia okresowe (np. abonament za telefon);
  • po pięciu latach roszczenia podatkowe (od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku);
  • po dziesięciu latach roszczenia z ZUS;
  • po trzech latach umowy kredytowe.

Uwaga! Oczywiście bank jet profesjonalistą i przedsiębiorcą i ma trzy lata na wszczęcie dochodzenia należności, ale w przypadku osoby fizycznej - roszczenie o zwrot przedawnia się po dziesięciu latach. Warto też wspomnieć o tym, że niektóre sądy zastanawiają się nad tym, czy kredyty bankowe nie powinny się przedawniać po dziesięciu latach.

Wątpliwość ta została rozstrzygnięta przez wyrok Sądu Najwyższego z 10,102003 r., II CK 113/02 OSP 2004/11/141.

Zgodnie z tym wyrokiem:

"Dokonane ustalenia prowadzą do wniosku, ze w rozpatrywanej sprawie roszczenia banku wobec udzielającego poręczenia powoda, który jest osoba fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej przedawniają się w ciągu trzech lat".

Przerwanie biegu przedawnienia długu

Uwaga! Bieg przedawnienia może zostać przerwany.

Przerwać go może wiele rzeczy, np. może to być wniesienie pozwu przez wierzyciela czy firmę windykacyjną, złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji, złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (np. wyrokowi sądu), uznanie długu przez dłużnika (zarówno podpisanie umowy z firmą windykacyjną, ze dłużnik zobowiązuje się zapłacić dług - tzw, uznanie właściwe, jak i prośba o rozłożenie na raty, przedłużenie terminu spłaty).

Uwaga! "Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo" - art. 124 par. 1 Kodeksu cywilnego. Dokładnie precyzuje to Kodeks cywilny w art. 123 par. 1.

Czarna lista dłużników


Coraz więcej osób zaczyna bronić się przed firmami windykacyjnymi i komornikiem i podnosi zarzuty, ze długi są przedawnione.

Dlatego windykatorzy wpadli na nowy pomysł:

Przedawnione długi zaczęły wpisywać na czarne listy dłużników.


Co to jest czarna lista dłużników?

To nic innego, jak baza dłużników (przedsiębiorców i konsumentów), którzy zalegają z niezapłaconymi rachunkami. Takie bazy prowadza prywatne firmy, które żyją ze sprzedaży takich danych np. bankom, czy operatorom telekomunikacyjnym.

Uwaga! Na czarną listę dłużników można być wpisanym, jeśli nasz dług będzie wyższy niż 200 zł brutto i przeterminowany co najmniej 60 dni.

Wierzyciel musi jednak na co najmniej 30 dni przed wpisaniem na listę wysłać listem poleconym lub doręczyć osobiście wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem, ze w przypadku braku zapłaty w tym terminie informacje zostaną przekazane do konkretnego (musi być w wezwaniu wymieniony z nazwy i adresu) biura informacji gospodarczej.

Uwaga! Osoby umieszczone na czarnej liście maja problemy z zakupami na raty, kredytami, abonamentami itp. 

Można tam być nawet 10 lat.


Kiedy można się wypisać z czarnej listy dłużników?

To bardzo proste. Wystarczy spłacić swoje zobowiązania finansowe.

Wtedy wierzyciel ma 14 dni na złożenie wniosku o wykreślenie stamtąd danych byłego dłużnika, bo jeśli tego nie zrobi, to grozi mu wtedy grzywna do 30 tys. zł. Podobne wpisy:


Pozew o podwyższenie alimentów uzasadnienie

Reklamacja usług telekomunikacyjnych
Czego nie może zająć komornik?

Przedawnienie długu za telefon

wtorek, 15 stycznia 2013, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: