Arkadiusz Czapla
Kontakt:

e-mail : Napisz do mnie
Blog > Komentarze do wpisu

Oświadczenie o spłacie zadłużenia


Wzór oświadczenia o spłacie zadłużeniaZawiadomienie do komornika prowadzącego egzekucje składa dłużnik, by ten wstrzymał czynności egzekucyjne.

Należy to zrobić w siedzibie komornika.

Uwaga! Należy to zrobić niezwłocznie, bo nie ma z góry ustalonego terminu na złożenie takiego oświadczenia.


Jak złożyć oświadczenie o spłacie zadłużenia?

Dłużnik może złożyć oświadczenie ustne, ale powinien przedłożyć pisemny dowód spełnienia świadczenia wierzycielowi.

Zawiadomienie wnosi na piśmie do Komornika. Należy to zrobić listem poleconym i zachować dowód jego nadania.

Uwaga! Zachować dla siebie kopię pisma.


Należy też załączyć pisemny dowód spełnienia świadczenia lub pisemny dowód o udzieleniu przez wierzyciela zwłoki dłużnikowi.

Komornik wstrzyma czynności egzekucyjne i zawiadomi o tym wierzyciela, a jeśli ten wniosek o prowadzenie egzekucji podtrzyma, to komornik będzie kontynuować czynności.

Pismo dłużnika do komornika zgłaszające spełnienie świadczenia wierzycielowi - wzór


Katowice, 12 lutego 2013 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Katowicach Adam Ciastoń


Dłużnik: Grzegorz Nowak zam. w
Katowicach, ul. Błękitna 42 m.15

Wierzyciel: Tomasz Bąk zam. w
Katowicach, ul. Diamentowa 4C

Sygn.akt. KM 286/12

Wartość egzekwowanego roszczenia: 2 500,00 zł ( dwa tysiące pięćset złotych 00/100

Pismo DłużnikaW załączeniu przedkładam pokwitowanie wpłaty na rzecz Tomasza Bąka kwoty 2 500,00 zł, dokonanej w dniu 29 stycznia br., stanowiącej pisemny dowód spełnienia świadczenia pieniężnego egzekwowanego w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym. Wnoszę jednocześnie o poinformowanie wierzyciela o dokonanej na jego rzecz wpłacie i wstrzymanie dalszych czynności postępowania.

Grzegorz Nowak

Załączniki: dowód spełnienie świadczenia w kwocie 2 500,00 zł na rzecz wierzyciela.


Podobne wpisy:

Cesja książeczki mieszkaniowej
Jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej?

Umorzenie zaległości ZUS

Spłata kredytu w walucie

wtorek, 12 lutego 2013, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: