Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może być złożony przez małżonka takiej osoby. Mogą to także zrobić dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, a także kurator.

Celem takiego wniosku jest umożliwienie działania innych osób dla dobra osoby ubezwłasnowolnionej (np. doradcy tymczasowego, opiekuna).

Wniosek należy złożyć do sądu okręgowego.

Wniosek może być złożony w stosunku do osoby, która ukończyła 13 rok życia i składa się go w sytuacji wystąpienia znamion choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, zwłaszcza alkoholizmu, narkomanii.

Jak złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?


We wniosku wskazuje się:

  • sąd lub inny organ do którego jest kierowany;
  • nazwiska oraz adresy osób, których postępowanie dotyczy, w tym osoby, która wnosi wniosek lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej wniosek;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj wniosek);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).

Od wniosku pobierana jest opłata w wysokości 40 zł.

O ile wniosek o ubezwłasnowolnienie będzie poprawny, to sąd podejmie dalsze czynności, może zwłaszcza zażądać przedstawienia świadectwa o stanie zdrowia osoby, która ma być ubezwłasnowolniona - albo zażąda zaświadczenia z poradni alkoholowej.

Uwaga! Wniosek może zostać odrzucony przez sąd, jeśli złożone dokumenty nie uprawdopodobniają przyczyn ubezwłasnowolnienia. Złożenie wniosku w złej wierze – może się wiązać z karą w wysokości do 1 000,00 zł.Jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie - wzór

Poniżej zamieszczam wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie.


Pamiętaj! To tylko wzór. Dane są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb.


Częstochowa, dnia 18 lutego 2013 r.

Do
Sadu Okręgowego
Wydział Cywilny
w Częstochowie


Wnioskodawczyni: Anna Wilk,
zam. w Częstochowie, ul. Biała 1A.

Uczestnicy: 1) Tomasz Wilk,
zam. w Częstochowie,
ul. Biała 1A,

2) Prokurator Okręgowy
w Częstochowie.

Wniosek o ubezwłasnowolnienieWnoszę o ubezwłasnowolnienie całkowite Tomasza Wilka, urodzonego dnia 2 stycznia 1955 r. w Częstochowie, syna Stefana i Marii Wilków, zamieszkałego w Częstochowie,ul. Biała 1A.

Uzasadnienie

(przytoczyć okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Anna Wilk

Załączniki: (m. in.)

1) odpis skrócony aktu urodzenia,
2) karta informacyjna Szpitala,
3) zaświadczenie lekarza psychiatry,
4) odpisy wniosku i załączników.

Podobne wpisy:


Prawo do reklamacji

Wzór wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Mieszkanie spółdzielcze i komunalne po rozwodzie

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego wzór

poniedziałek, 18 lutego 2013, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: