Arkadiusz Czapla
Kontakt:

e-mail : Napisz do mnie


Twoja wyszukiwarka
Blog > Komentarze do wpisu

Wzór wniosku o rozłożenie podatku na raty

Jak rozłożyć podatek na raty?Organ podatkowy na wniosek podatnika w uzasadnionych przypadkach może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć jego zapłatę na raty, a nawet umorzyć ich część lub całość (to ostatnie zdarza się bardzo rzadko).

Uwaga! Podanie należy złożyć jeszcze przed terminem płatności.

Podatnik w każdej chwili może też złożyć korektę już złożonego zeznania podatkowego, a jeśli trafi ona do urzędu skarbowego z inicjatywy podatnika, bo np. zauważył on jakiś błąd, to może on wtedy zastosować obniżoną stawkę karnych odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki podstawowej.

Uwaga! Z rozliczeniem PIT-u nie warto czekać do ostatniej chwili.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - wzór

.............., dnia ..............Urząd Skarbowy
w ...............................................

Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych
Wnioskodawca: ........................................
                                .........................................Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę


Wnoszę o rozłożenie na raty zaległości podatkowej powstałej z tytułu niezapłacenia należnego podatku w ..................................................................................... płatnego w formie
....................................... z tytułu .................................................................... wraz z należnymi odsetkami.

Łączna kwota zaległości wraz z należnymi na dzień dzisiejszy odsetkami wynosi ............... zł.


Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy przedstawić przyczyny  wystąpienia z wnioskiem. Zgodnie z ustawą: Ordynacja podatkowa, organ  rozłoży na raty zaległość podatkową tylko ze względu na ważny interes podatnika. Taką ważną przyczyną może być np. zagrożenie bytu podatnika na skutek terminowej zapłaty podatku, choroba podatnika itp. Należy pamiętać o udokumentowaniu tych przyczyn np. zaświadczeniami o chorobie itp.                        .............................................
                         (podpis wnioskodawcy)


Specjaliści z różnych dziedzin prawa

Masz niecodzienne pytanie prawne?

Skorzystaj z porady sztabu specjalistów: doświadczonych prawników, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczoznawców i agentów celnych. Udzielą Ci nie tylko wyczerpującej porady, ale w razie potrzeby będą reprezentować Cię w sądzie.

Porady prawne przez internet»

Podobne wpisy:

Umorzenie podatku od darowizny

Forma opodatkowania firmy

Odliczenie internetu za 2012 r.
Kasowe rozliczenie VAT
czwartek, 28 lutego 2013, prawocywilneikarneTrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: