Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS?


Wzór odwołania od decyzji ZUSJeżeli nie przyznano Ci renty, a Twój stan zdrowia nie pozwala Ci pracować, odwołaj się od tej niekorzystnej decyzji, a potem walcz w sądzie.

Odwołanie trzeba złożyć w ciągu 30 dni, licząc od daty doręczenia Ci decyzji odmownej z ZUS. Możesz napisać je odręcznie lub na komputerze według następujących zasad:

1. Data, adres sądu: odwołanie należy skierować do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych sądu okręgowego, zgodnego z Twoim miejscem zamieszkania.

2. Twoje dane: w lewym górnym rogu kartki podajesz swoje imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania (ewentualnie również PESEL).

3. Twoje żądania: pismo rozpocznij od tego, od jakiej decyzji się odwołujesz  (podaj jej numer i datę wydania), a poniżej musisz wyliczyć swoje żądania.

Uwaga! Masz prawo podać nazwiska świadków i prosić sąd o powołanie lekarzy jako biegłych.

4. Uzasadnienie: opisujesz krótko swoją sytuację, m.in. jak długo chorujesz, co Ci dolega, przez jaki okres pobierałeś już rentę. Musisz też wyjaśnić, dlaczego Twoim zdaniem, decyzja ZUS jest krzywdząca lub niezgodna z prawem.

Uwaga! Na poparcie swoje decyzji powinieneś mieć dowody.

5. Załączniki: na końcu odwołania trzeba wyliczyć dokumenty, jakie dołączasz. Powinny to być zaświadczenia od lekarza prowadzącego i ewentualnie od innych specjalistów, którzy potwierdzą Twój stan zdrowia.

6. Twój podpis: odwołanie podpisujesz odręcznie (takie są wymogi sądu).

Uwaga! Pismo kieruje się do sądu okręgowego, ale należy je dostarczyć do ZUS, do oddziału, który wydal decyzję.

Możesz je zanieść osobiście lub wysłać lisem poleconym za potwierdzeniem nadania.

ZUS powinien odpowiedzieć Ci w ciągu 30 dni, a jeśli nie uzna Twoich racji, to jego obowiązkiem jest przekazanie odwołania do sądu okręgowego wraz z uzasadnieniem decyzjo odmownej oraz kompletem dokumentów dotyczących Twojej sprawy.

Sąd może albo oddalić odwołanie (jeśli uzna, ze nie ma podstaw do przyznania renty) albo je uwzględnić. Na sprawie możesz złożyć wyjaśnienia, przedawnić dowody, powołać biegłych lekarzy.Odwołanie od decyzji ZUS - przykład
Uwaga!
Sprawy, które dotyczą odwołań od decyzji ZUS są wolne od kosztów sądowych. Dlatego składając takie odwołanie nie obawiaj się, że będzie to wiązało się z jakimiś dodatkowymi wydatkami. 


Podobne wpisy:


Zmiany w czasie pracy

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

Pozew do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia
Bezpodstawne zwolnienie z pracy

poniedziałek, 29 lipca 2013, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
2014/02/28 07:27:17
Witam, co prawda powyższy wpis dotyczy odwołania od decyzji ZUS odmawiającej przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, to trzeba również wiedzieć, że nie w każdym przypadku odwołanie kieruje się do do sądu okręgowego. Ten jest co do zasady właściwy w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, za wyjątkiem enumeratywnie wymienionych spraw w Kodeksie postępowania cywilnego. Art. 477(8) kpc stanowi, że do właściwości sądów rejonowych należą sprawy:
1. o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego;
2. o świadczenie rehabilitacyjne;
3. o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej;
4. o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
5. o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.
Pozdrawiam.