Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy

Normy czasu pracyCzas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 4 miesięcy.

Uwaga! Przepisy szczególne mogą wprowadzać inne normy czasu pracy dla określonej grupy pracowników.

Według kodeksu pracy możemy wyróżnić dwie normy czasu pracy:


  • dobową, która wynosi 8 godzin;
  • tygodniową, która wynosi przeciętnie 40 godzin.

Uwaga! Przez dobę rozumiemy 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracować zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a przez tydzień - 7 kolejnych dni kalendarzowych (począwszy od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego).

Tygodniowa norma czasu pracy (w przeciwieństwie od normy dobowej) nie ma charakteru sztywnego i łączy się z zasadą przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, co oznacza, że pracownik może w jednym tygodniu świadczyć pracę przez więcej niż 5 dni, ale pod warunkiem, że w innym tygodniu będzie wykonywał swoją pracę przez odpowiednio mniejszą ilość dni, tak aby w ramach okresu rozliczeniowego czasu pracy nie przekroczył przeciętnie 5 dni i 40 godzin w tygodniu.

Dla przykładu: pracownik pracował przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) i przepracował 48 godzin, natomiast w kolejnym tygodniu świadczył pracę tylko przez 4 dni - 32 godziny. Przeciętny czas pracy w tygodniu wyniósł wiec 40 godzin.

Jako dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy może przysługiwać pracownikowi każdy dzień tygodnia, z wyjątkiem niedzieli, bo jest ona dniem ustawowo wolnym od pracy. Zazwyczaj takim dniem jest sobota, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby był to np. poniedziałek czy piątek. Ustalenie dnia wolnego od pracy należy do pracodawcy.

Zasada jest prosta: okres rozliczeniowy, w ramach którego pracodawca dokonuje rozliczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy nie może przekraczać 4 miesięcy. Dłuższy okres rozliczeniowy - 6 miesięcy, może być wprowadzony w rolnictwie i hodowli, przy pilnowaniu mienia lub ochronie mienia, a jeśli jest to dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi, które mają wpływ na przebieg procesu pracy, to dopuszczalne jest stosowanie przedłużonego okresy rozliczeniowego (dotyczy to równoważnego czasu pracy oraz pracy w ruchu ciągłym).


Wymiar czasu pracy


Wymiar czasu pracy, który obowiązuje pracownika w danym okresie rozliczeniowym należy ustalić w następujący sposób:

40 godzin x liczba tygodni przypadająca w okresie rozliczeniowym + 8 godzin x liczba dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Uwaga! Każde święto, które występuje w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. 

Dla przykładu: Wymiar czasu pracy w grudniu 2013 r. wyniesie: (40 godz. x 4) + (8 godz. x 2) – (8 godz. x 2) = 160 godzin.

W grudniu 2013 r. wymiar czasu pracy zostaje obniżony przez 2 dni świąteczne, tj. 25 i 26 grudnia, które przypadają w środę i czwartek.

Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, który został obliczony w sposób opisany powyżej, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, które przypadają do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Tygodniowy czas pracy pracownika łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Uwaga! Jest to maksymalna, przeciętna tygodniowa norma czasu pracy, która obejmuje zarówno pracę w ramach obowiązujących norm, jak i pracę w godzinach nadliczbowych. 


Jej rozliczenie możliwe jest dopiero po zamknięciu okresu rozliczeniowego. Ograniczenie to nie jest stosowane wobec pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Podobne wpisy:


Urlop na żądanie pracownika
Indywidualna karta czasu pracy pracownika

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
Nowe zasady urlopu macierzyńskiego

środa, 07 sierpnia 2013, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: