Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Poradnik prawny cz.9Internetowe porady prawneIle może nas kosztować rozwód?Koszt pozwu o rozwód, adwokata, ekspertów może łącznie kosztować kilka tysięcy złotych. Najmniejsza kwotą jaką się wyda to 600 złotych, a górnej granicy kosztów rozwodu nie ma. Najpierw płaci się za samo wniesienie pozwu (właśnie to 600 zł).

Jeśli zostanie złożony tylko sam pozew, a opłata nie zostanie wniesiona, sąd do tego wezwie. Kiedy nadal na konto sądu nie napłyną pieniądze, to wtedy w ogóle nie zajmie się pozwem.

Natomiast w przypadku sądowego dzielenia majątku, co do którego nie ma zgody, koszt wynosi 1000 zł. Jeśli jest zgoda - tylko 300 zł. 

Opłaca się tez różne ekspertyzy, opinie biegłych. Mogą one np. dotyczyć relacji z dziećmi, o opiekę nad którymi toczy się spór, wyceny różnych składników majątku. Tu koszty się zaczynają od kilkuset złotych wzwyż.

Największą pozycją w kosztach rozwodu są jednak zwykle honoraria adwokata, bo mogą one pochłonąć kilka tysięcy złotych.


Alimenty z funduszu


Wniosek o pieniądze z funduszu alimentacyjnego składa się w urzędzie gminy. Aby dostać takie alimenty z funduszu, należy spełnić kilka warunków.

Alimenty muszą być przyznane przez sad. Jednak zasądzona kwota nie wpływa i wtedy rodzic udaje się do komornika. Jest to drugi warunek. Natomiast trzeci jest taki, że egzekucja komornicza okazała się nieskuteczna. Komornik wystawia odpowiednie zaświadczenie o nieskuteczności egzekucji. Posiadanie takiego zaświadczenia to czwarty warunek.

Dla kogo alimenty z funduszu 


Pieniądze mogą być przyznane tylko wtedy, gdy dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 725 zł netto. Nie może być ani złotówki więcej.

Uwaga! Jako członków rodziny rozumie się dziecko czy dzieci, na które nie ma zasądzonych alimentów, rodzica tych dzieci, jego współmałżonka albo partnera, ich wspólne dzieci. 


Jeśli jednak któreś z tych dzieci, nawet jeśli mieszkają wspólnie, ma już męża czy zonę, tej osoby się nie wlicza. Nie zalicza się też osoby, która przebywa w domu opieki, więzieniu, poprawczaku. Pod uwagę brane są dochody z roku poprzedzającego ten, w którym ktoś ubiega się o świadczenie. 

W przypadku, gdy sytuacja się zmieniła, np. ktoś z rodziny miał pracę, ale ją stracił, albo stracił zasiłek, to też się to uwzględnia, ale samodzielne wyliczenie może być trudne, lepiej poprosić o pomoc kogoś z opieki społecznej.

Wysokość alimentów z funduszu 


Jeśli sąd przyznał np. alimenty w wysokości 300 zł, tyle rodzic dostanie, ale kiedy zasądzona kwota to np. 600-700 zł, dostanie z funduszu tylko 500 zł, bo tyle wynosi maksymalna stawka.

Jak wyegzekwować pieniądze od współmałżonka, który nie chce łożyć na rodzinę? 


Najszybszą metodą jest zwrócenie się o pomoc do sądu. Przepis art. 28 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje, ze jeżeli jeden z małżonków nie wywiązuje się z ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny, drugi z małżonków może na swój wniosek uzyskać z sądu orzeczenie, w którym sąd nakaże, aby wynagrodzenie małżonka było w całości lub w części przekazywane do rak drugiego małżonka.

W ten sposób można uzyskać nie tylko odpowiednią na utrzymanie rodziny kwotę, lecz także pośrednio dostęp do informacji na temat zarobków męża/żony.

Podobne wpisy:

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników

Poradnik prawny cz.8

Zintegrowany Informator Pacjenta
Nowe zasady wywozu śmieci

poniedziałek, 26 sierpnia 2013, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: