Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Eksmisja z mieszkania komunalnego

Kiedy grozi eksmisja z mieszkania komunalnego?Gmina będzie mogła wyeksmitować kogoś z mieszkania komunalnego, gdy zostaną spełnione da warunki:

stosunek najmu musi wygasnąć (np. gmina wypowiedziała umowę najemcy, który od kilku miesięcy nie płacił czynszu),
gmina musi wystąpić do sądu.

Wypowiedzenie najmu przez gminę, może nastąpić, jeżeli najemca pomimo otrzymania pisemnego upomnienia nadal:

a) korzysta z lokalu w sposób, który jest sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia, które zostały przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców,

b) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, zwleka z zapłatą czynszu lub opłat co najmniej przez swa pełne okresy płatności, pomimo pisemnego uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, podnajął albo oddał lokal lub jego część do bezpłatnego używania bez zgody wynajmującego, jeżeli najemcy lub jego małżonkowi opłacającym czynsz regulowany przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości (z pewnymi wyjątkami).

O eksmisję najemcy lokalu może także wystąpić do sądu inna osoba, która posiada tytuł prawny do zajmowanego przez siebie lokalu mieszkalnego. Występuje to w przypadku, gdy najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku.

Powództwo o nakazanie eksmisji może wystąpić także współnajemca lokalu, jeżeli inny współnajemca swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Sąd przy wydaniu wyroku eksmisyjnego bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, także sytuacje rodzinną oraz materialną osoby eksmitowanej. W szczególnych przypadkach sąd może powołać się na zasady współżycia społecznego i nie orzekać o eksmisji np. chorej matki. Jeśli ktoś znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, sąd orzekając eksmisję może:

a) orzec o uprawnieniu osoby eksmitowanej do uzyskania lokalu socjalnego;

b) odroczyć termin wykonania eksmisji.

Na podstawie pełnomocnego wyroku sądu, który orzeka eksmisję, osoba zajmująca bezprawnie lokal powinna go opuścić. Jeżeli tego nie uczyni, należy zwrócić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności i z takim wyrokiem udać się do komornika, który wszczyna postępowanie egzekucyjne. Komornik najpierw wyznacza osobie eksmitowanej termin, w którym powinna dobrowolnie opuścić dany lokal. Jeżeli to nie poskutkuje, to komornik może zastosować środki przymusu i wyeksmitować daną osobę do pomieszczenia tymczasowego.

Uwaga! Wyroków eksmisyjnych nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie.
Podobne wpisy:


Odwołanie testamentu

Jak obliczyć zachowek? 

Renta dożywotnia za mieszkanie

czwartek, 05 września 2013, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: