Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

500 plus przez internet


Jak bezpiecznie złożyć przez internet wniosek 500 plus?Od 1 kwietnia można składać wnioski o 500 zł na dziecko. Zrób to jak najszybciej, aby nie stracić wyrównania. Pieniądze należą się na drugie i każe kolejne dziecko w rodzinie. Otrzymają je rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni.

Uwaga! Świadczenie wychowawcze można dostać też na pierwsze dziecko, ale musi być spełniony warunek: dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 800 zł netto miesięcznie, a na dziecko niepełnosprawne 1200 zł. Do dochodu wliczane są alimenty od drugiego rodzica oraz z funduszu alimentacyjnego. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.


500 plus dla dzieci rolników


Ze wsparcia mogą też skorzystać rolnicy. Na drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochody.

Uwaga! Aby ustalić, czy pieniądze należą się na pierwsze dziecko trzeba określić dochód z 1 ha przeliczeniowego. Wynosi on 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie przez prezesa GUS. Liczbę hektarów można sprawdzić w nakazie płatniczym podatku rolnego. W 2016 roku stawka ogłoszona przez prezesa GUS wynosi 2506 zł rocznie, a to oznacza, ze 3-osobowa rodzina rolników (2+1) otrzyma 500 zł także na pierwsze dziecko, pod warunkiem, ze gospodarstwo nie przekracza 11,5 ha, a rolnik nie ma innego dochodu.


Jak złożyć wniosek 500 plus?


Możesz to zrobić osobiście w urzędzie gminy, wysłać wniosek pocztą lub wypełnić i przesłać przez internet. Gdy korzystasz  z bankowości elektronicznej, formularz możesz wysłać także za pośrednictwem banku,  którym masz konto.

Uwaga! Jeśli pomylisz się w wypełnianiu wniosku, sprostuj błąd w ciągu 14 dni.

Utrata świadczenia z programu "Rodzina 500 plus"


Urząd może wstrzymać wypłatę pieniędzy, gdy okaże się, ze rodzice zaniedbują dziecko, pozostawiają bez opieki, nie dbają o wyżywienie i ubranie. Pieniądze zostaną wtedy przeznaczone na pomoc rzeczową, np. jedzenie, ubrania, lekarstwa, a także opłacenie przedszkola czy żłobka.

Uwaga! Gdyby 500 zł został przyznane na podstawie fałszywych zeznań albo dokumentów, pobrane już pieniądze trzeba zwrócić wraz z odsetkami (7% w skali roku).

500 plus dla rodziców zastępczych


Pieniądze z programu 500 plus nie przysługują na dzieci w rodzinach zastępczych, bo dla nich przeznaczono inną pomoc. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wsparcie finansowe wynosi nie mniej niż 660 zł, gdy opiekun dziecka jest z nim spokrewniony, oraz 1000 zł w przypadku rodziny niespokrewnionej.

Pilnuj terminu


Aby otrzymać świadczenie z programu 500 plus z wyrównaniem od 1 kwietnia, wniosek musisz złożyć najpóźniej do 1 lipca włącznie.

Uwaga! Jeśli prześlesz go po tym terminie, świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za minione miesiące. Wniosek o świadczenie należy składać co roku w miejscu zamieszkania.

Dokumenty, które należy złożyć z wnioskiem 500 plus


Wraz z wnioskiem o świadczenie na pierwsze dziecko należy złożyć:

  • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli są takie dochody;
  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym;
  • dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Uwaga! Gmina może zażądać innych dokumentów, w zależności od okoliczności sprawy.


Jak złożyć wniosek 500 plus przez internet?

Uwaga! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostrzega przed fałszywymi stronami. Oszuści powołując się na program 500 plus, próbują wyłudzić pieniądze od osób, które starają się o świadczenie wychowawcze. Pamiętaj, że instytucje zaangażowane w udostępnianie wniosków o wypłatę świadczenia 500 plus nie żądają podawania ani potwierdzenia e-mailem czy SMS-em danych. Nie żądają też wnoszenia opłat.

Bądź ostrożny, bo oszuści udostępniający strony podszywające się pod program wyłudzają pieniądz ei dane osobowe. Wniosek najbezpieczniej złożysz na stronach, które mają w adresie skrót gov, np.: www.rodzina500plus.gov.pl | www.empatia.mpips.gov.pl | www.epuap.gov.pl | www.obywatel.gov.pl.

Uwaga! Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku zwróć uwagę, czy połączenie jest zaufane i zabezpieczone. Przed adresem WWW musi pojawić się zielona ikonka kłódki.
Podobne wpisy:


Oszczędzanie pieniędzy - jak unikać zbędnych zakupów?
Poradnik prawny cz.231

Poradnik prawny cz.230

Poradnik prawny cz.229
    
czwartek, 21 kwietnia 2016, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: