Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Odrzucenie reklamacji

Co zrobić, gdy odrzucą reklamację?10 stycznia weszły w życie nowe przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, które uprościły procedurę walki o nasze prawa, gdy sklep lub firma odrzuci reklamację.

Model pozasądowego rozwiązywania sporów w dużym stopniu bazuje na już funkcjonujących u nas rozwiązaniach. Ale teraz go scalono. Taki system się sprawdza, bo jest o wiele wygodniejszy, szybszy i tańszy od spraw w sądzie (w wielu przypadkach jest to wręcz bezpłatne).

Uwaga! Warto z niego skorzystać, zwłaszcza gdy w grę wchodzą małe szkody.

Niewiele osób decyduje się na sprawę w sadzie np. z powodu odrzucenia reklamacji wadliwie wykonanego obuwia. Rozstrzyganie sporów w drodze mediacji lub arbitrażu w sądach polubownych) ma jeszcze jedną zaletę.

Uwaga! Z reguły będzie toczyć się drogą elektroniczną (ewentualnie korespondencyjną), więc nie będziesz musiał na to poświęcać cennego czasu.

Ale jest też pewien haczyk.

Abyś mógł skorzystać z mediacji lub arbitrażu, sklep lub firma muszą wyrazić na to zgodę. Jedyny wyjątek od tej zasady dotyczy instytucji finansowych.

Uwaga! Gdy bank, firma pożyczkowa lub towarzystwo ubezpieczeniowe nie uzna Twojej reklamacji, masz prawo zażądać, by zostało przeprowadzone postępowanie mediacyjne. Aby tak się stało wystarczy napisać stosowny wniosek do Rzecznika Finansowego. Firma nie może odmówić uczestnictwa w takim postępowaniu.

Rozstrzyganie sporów na drodze polubownej 


Jeden z przepisów niejako zmusza sklepy lub firmy, by spór z konsumentem został rozstrzygnięty na drodze polubownej, a dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca przy odrzuceniu Twojej reklamacji nie zastrzeże, że nie zgadza się na taki sposób rozwiązywania sporów.

Uwaga! Przyjmuje się wówczas, ze wyraża na to zgodę.


Działa tu taki sam mechanizm, jak w przypadku niedotrzymania ustawowych terminów odpowiedzi na reklamację, co automatycznie oznacza, ze firma lub sklep ją uznaje.

Podmioty ADR


Rozstrzyganiem sporów zajmują się podmioty ADR (skrót od angielskiej nazwy), które dzielą się na trzy podgrupy:

  • podmioty publiczne (urzędy państwowe), np. Rzecznik Finansowy, Urząd Komunikacji Elektronicznej (np. spory dotyczące telefonii komórkowej), Rzecznik Praw Pasażera Kolei działający przy Prezesie Transportu Kolejowego, koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (spory z firmami dostarczającymi prąd i gaz);
  • podmioty niepubliczne stworzone przez branże (np. budowlaną, lotniczą);
  • Inspekcja Handlowa - gdy nie ma podmiotu do rozstrzygania sporów w danym sektorze.


Ważny adres w internecie


Wszystkie informacje,l które dotyczą kompetencji przysługujących do rozstrzygnięcia sporu w danej sprawie znajdziesz na internetowej platformie ODR (to również skrót od angielskiej nazwy). Jest o jedna platforma dla wszystkich konsumentów z UE - z podziałem na poszczególne kraje.

Uwaga! W wyszukiwarce wystarczy wpisać hasło "platforma ODR".


Sklepy i firmy, które wyrażają zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów powinny o tym informować w umowach, regulaminach lub na stronach internetowych. Muszą wówczas wskazać podmiot, który ma uprawnienia do rozstrzygnięcia sporu.

Uwaga! Wszystkie firmy, które prowadzą działalność przez internet (np. sklepy) muszą na swojej stronie internetowej podać łącze do platformy ODR.
Podobne wpisy:

Upadłość konsumencka - zalety i wady
Odebranie darowizny

Ubezwłasnowolnienie osoby starszej
Sądowe ustalenie ojcostwa
 

poniedziałek, 16 stycznia 2017, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: