Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Ulga na dziecko za 2016

Ulga na dziecko za 2016 r.Z ulgi na dziecko (ulga prorodzinna) mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni oraz rodziny zastępcze składający roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37 i rozliczający się według skali podatkowej.

Ulga prorodzinna przysługuje na dzieci małoletnie (do 18 roku życia) oraz na pełnoletnie bez względu czy otrzymują zasiłek albo rentę socjalną lub rodzinną.

Uwaga! Dochód uzyskany przez małoletnie dziecko nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej. Tak więc możesz skorzystać z odliczenia również w przypadku, gdy Twoje niepełnoletnie dziecko uzyskało dochód, który przekracza kwotę 3.089 zł.


Z ulgi możesz także skorzystać, gdy wychowujesz dziecko pełnoletnie (do 25. roku życia) pod pod  warunkiem, że dziecko te:

 • uczy się lub studiuje (także za granicą), 
 • w roku podatkowym nie uzyskało dochodu, który przekracza kwotę 3.089 zł (do dochodu nie wlicza się renty rodzinnej).


Uwaga! Osoba, która kończy pewien etap swojego kształcenia przestaje być uczniem określonej szkoły z chwilą, gdy otrzyma świadectwo. Jednakże osoba, która zamierza kontynuować naukę nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się.

W związku z tym, w przypadku: 

 • ucznia, który kontynuuję naukę w szkole, ulga prorodzinna przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego; 
 • maturzysty niekontynuującego nauki, ulga prorodzinna przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi;  
 • maturzysty podejmującego naukę w szkole wyższej, ulga prorodzinna przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego;
 • studenta, który kształci się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie), ulga prorodzinna przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został  zakwalifikowany na studia magisterskie;  
 • studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki ulga prorodzinna przysługuje do miesiąca października włącznie.


Ulga prorodzinna przysługuje:

 • rodzicom wykonującym władzę rodzicielską;  
 • opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje;
 • rodzicom zastępczym.

Uwaga! Z ulgi na dziecko nie mogą skorzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni,  przypadku, gdy dziecko z nimi nie zamieszkuje.

Prawo do ulgi na dziecko


1. Wychowywanie jednego dziecka
.

Jeżeli wychowujesz w roku jedno dziecko skorzystasz z odliczenia, o ile Twoje roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, które wynosi: 

 • 112 000 zł w przypadku, gdy pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku
 • małżeńskim (dochody Twoje i małżonka),  
 • 112 000 zł w przypadku, gdy samotnie wychowujesz dziecko;  
 • 56 000 zł w przypadku, gdy nie pozostajesz w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.


2. Wychowywanie dwójki i więcej dzieci.

Jeżeli wychowujesz dwójkę lub więcej dzieci skorzystasz z ulgi prorodzinnej bez względu na wysokość  uzyskanego odchodu.

Uwaga! Z ulgi prorodzinnej możesz skorzystać wychowując pełnoletnie dzieci, pod warunkiem, że się uczą lub studiują (także za granicą) oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy  odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z  kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatku w łącznej  wysokości przekraczającej 3089 zł. Do dochodów tych wliczane są również dochody  uzyskane za granicą.  Renty dzieci nie stanowi dochodu branego pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej.

Z ulgi nie będziesz mógł skorzystać, gdy Twoje dziecko prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną 19% stawką podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym albo też podlega przepisom ustawy o podatku tonażowym.

Dochód, który uzyska dziecko niepełnoletnie nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej, czyli z odliczenia możesz skorzystać w przypadku, gdy Twoje niepełnoletnie dziecko w roku podatkowym uzyskało dochód przekraczający kwotę 3089 zł.


Wysokość ulgi na dziecko


Ulga na dziecko wynosi:

 • na pierwsze dziecko po 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie); 
 • na drugie dziecko po 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie);
 • na trzecie dziecko po 166,67 zł miesięcznie (2.000,04 zł rocznie);
 • na czwarte i każde kolejne dziecko po 225,00 zł miesięcznie (2.700,00 zł rocznie).


Jak skorzystać z ulgi na dziecko?


Aby skorzystać z ulgi na dziecko, wypełnij  PIT-36 lub PIT-37, wraz z załącznikiem PIT/O, w  którym podajesz między innymi numery PESEL dzieci. Jeżeli chcesz otrzymać przysługującą Ci kwotę niewykorzystanej ulgi na dzieci za 2015 r. dodatkowo składasz formularz PIT/UZ.

Podobne wpisy:

Karta podatkowa zasady
Podatek od najmu mieszkania

VAT w Niemczech
VAT w Anglii

środa, 11 stycznia 2017, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: