Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Poradnik prawny cz.275

Internetowe porady prawneCo zmieni się w szkołach po reformie edukacji?Od 1 września szkoły podstawowe zostaną przekształcone w 8-klasowe szkoły, a gimnazja stopniowo wygaszane. Czas na podjęcie ostatecznej decyzji o ty, co stanie się z daną szkołą samorządy mają do 31 marca. Ale projekty zmian powinny być gotowe wcześniej, bo musi je zaopiniować kurator oświaty.

Uwaga! Tak wiec rodzice już w lutym mogą sprawdzać, czy rada gminy albo powiatu podjęła uchwalę w sprawie projektu organizacji nowej sieci szkół (gdzie konkretne dziecko będzie się uczyło).

Czy w każdej szkole podstawowej będzie zerówka?


Nie, bo szkoły nie mają takiego obowiązku, a co więcej, takie oddziały przedszkolne będą raczej likwidowane - by było miejsce dla nowych klas VII (a od roku szkolnego 018/19) także VIII. Rodzice sami decydują, czy dziecko będzie chodzić do zerówki w przedszkolu, czy w szkole.

Uwaga! Jeśli wybiorą zerówkę, która nie jest w szkole rejonowej, to nie ma gwarancji, ze dziecko będzie w niej chodzić także do I klasy. To ważna informacja, bo w wyniku reformy może zmienić się rejonizacja szkół (tzw. obwód szkoły).


Czy szkoła podstawowa może być w różnych budynkach?


Tak. Szkoła może mieć filie (maksymalnie dwie), czyli np. przejąc budynek po zlikwidowanym gimnazjum, ale z tym, ze w filii nie mogą mieścić się klasy VII i VIII (to chyba logiczne - skoro wprowadza je reforma).

W innym budynku niż szkoła "matka" mogą się mieścić tylko klasy I-III lub I-IV.

Czy w szkole podstawowej mogą być klasy dwujęzyczne?


Tak, ale taka nauka będzie trwać o rok krócej niż obecnie. Teraz dzieci w dwujęzycznym gimnazjum uczą się przez 3lata. Po reformie tylko klasy VII i VII będą mogły być klasami dwujęzycznymi.

Czy dziecko, które uczy się w gimnazjum, może znów trafić do podstawówki?


Tak. Jeśli uczeń I klasy gimnazjum nie zda w tym roku szkolnym, trafi do VII klasy szkoły podstawowej (bo w nowym roku szkolnym nie będzie już I klas gimnazjum).

Podobnie będzie w przypadku ucznia II klasy gimnazjum. Jeśli w roku szkolnym 2017/18 nie zda - zostanie przeniesiony do klasy VII. Tak samo będzie, jeśli w roku szkolnym 2018/19 nie zda gimnazjalista z III klasy.

W takich przypadkach dziecko będzie mieć dwa świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Czy będzie problem z dostaniem się do liceum lub technikum?


Tak. W roku szkolnym 201/20 do szkół ponadpodstawowych jednocześnie pójdą dzieci, które ukończą gimnazjum i VII klasę podstawówki, a to oznacza dwa razy większa liczbę uczniów. Jednak dzieci te będą się uczyć w różnych klasach, z różną podstawą programową.

Uwaga! Z przyjęciem na studia nie będzie problemu, bo uczniowie gimnazjum ukończą liceum lub technikum o rok wcześniej - po ukończeniu --klasowej podstawówki nauka w liceum trwa 4 lata (w technikum 5 lat), a po ukończeniu gimnazjum - 3 lata (w technikum 4 lata).


Jak będzie w przyszłości wyglądał egzamin maturalny?


Uczniowie, którzy chodzili do gimnazjum i ukończą 3-letnie liceum lub 4-letnie technikum będą zdawali maturę tak jak dotychczas. Dla uczniów, którzy chodzili do 8-klasowej szkoły podstawowej wprowadzony zostanie 30-procentowy próg zdawalności egzaminu maturalnego.

Tak więc świadectwo dojrzałości otrzyma absolwent, który z przedmiotów obowiązkowych oraz jednego wybranego przedmiotu dodatkowego otrzyma co najmniej 30% możliwych do uzyskania punków. Dotyczy to zarówno części ustnej, jak i pisemnej egzaminu.

Uwaga! Nowością będzie możliwość zdawania matury po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia (obecna zawodówka). Dotyczy to jednak tylko uczniów, którzy chodzili do 8-klasowej podstawówki.


Jaka będzie procedura odwołania się od wyników matury?


Od tego roku szkolnego maturzyści będą mogli odwołać się od wyników części pisemnej matury do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Jeśli więc maturzysta nie zgodzi się z weryfikacją oceny dokonaną przez okręgową komisję egzaminacyjną może odwołać się do kolegium arbitrażowego.

Nowy program nauczania


Nowa podstawa programowa w roku szkolnym 2017/18 będzie obowiązywać w klasie I, IV oraz VII. Dzieci z pozostałych klas będą uczyć się według starego programu.

W kolejnym roku szkolnym - 2018/19 - stara podstawa programowa będzie obowiązywała tylko klasy III i VI. A za trzy lata wszystkie dzieci w szkole podstawowej będą uczyć się według nowego programu.

W gimnazjum nie będzie zmian.

Podobne wpisy:

Bezpłatne konta bankowe - zmiany w przepisach
Poradnik prawny cz.274
Poradnik prawny cz.273
Świadczenie pielęgnacyjne 2017

poniedziałek, 13 lutego 2017, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: