Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Poradnik prawny cz.276

Internetowe porady prawnePrzejście na wcześniejsza emeryturęOd października zostanie obniżony wiek emerytalny i tak kobiety będą mogły zakończyć pracę w wieku 60 lat, a mężczyźni - 65 lat. Ale już teraz mamy cztery świadczenia pełniące funkcje wcześniejszej emerytury: emerytury częściowe, pomostowe, świadczenia przedemerytalne oraz świadczenia kompensacyjne.

Warto zatem wiedzieć, kto może z nich skorzystać.

Kto możesz przejść na emeryturę częściową?


Mogą na nią przechodzić tylko panowie, bo według przepisów aby mogły z nich skorzystać panie, muszą mieć ukończone 62 lata. A ponieważ obecnie wiek emerytalny jest dla kobiet niższy, po prostu idą na zwykłą emeryturę.

Uwaga! Mężczyźni, którzy chcą otrzymać emeryturę częściową, muszą mieć ukończone 65 lat oraz udowodnić 40 lat okresu składkowego i nieskładkowego. Przy czym przy ustalaniu stażu emerytalnego okresy nieskładkowe uwzględniane są w wymiarze nie większym niż 1/3 udowodnionych okresów składkowych.


Emerytura częściowa wynosi 50% kwoty obliczonej emerytury i nie podlega ona podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury. Świadczenie co roku jest waloryzowane. Od października tego roku emerytury częściowe znikną.


Emerytura pomostowa


Na emeryturę pomostową mogą przejść osoby pracujące na szkodliwych dla zdrowia stanowiskach. Aby otrzymać świadczenie trzeba łącznie spełniać następujące warunki:

  • mieć co najmniej 15 lat stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • ukończyć co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni);
  • mieć co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) okresów składkowych i nieskładkowych;
  • rozwiązać umowę o pracę.


Warunek dotyczący pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jest dosyć skomplikowany, bo obowiązują dwa wykazy takich zawodów - stary (Dz.U. z 1983 r., nr 8, poz. 43) i nowy - załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych (DZ.U. z 2008 r., nr 237, poz 1656 z późn. zm.).

Tak więc trzeba:

  • pracować przed dniem 1 stycznia 1999 roku w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (dotyczy to i starych, i nowych wykazów zawodów);
  • pracować po dniu 31 grudnia 2008 roku w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze (dotyczy to nowego wykazu).


Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli 


W ciągi ostatniego roku  liczba osób otrzymujących to świadczenie wzrosła o połowę, a zapewne będzie niebawem wyższa - w związku z reformą emerytalną.

Uwaga! Świadczenie kompensacyjne będzie rodzajem obrony przez zwolnieniem z pracy.


Aby je otrzymać trzeba:

  • ukończyć 55 lat (kobiety) lub 57 lat (mężczyźni);
  • mieć co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym nie mniej niż 20 lat pracy, w oświacie (w wymiarze co najmniej połowy wymiaru zajęć);
  • rozwiązać umowę o pracę.

Świadczenie przedemerytalne


Osoby zwolnione z winy pracodawcy, właściciele firm, które ogłosiły upadłość oraz byli renciści mogą otrzymać świadczenie przedemerytalne, które jest przyznawane wtedy, gdy ktoś ma długi staż pracy, ale nie przysługuje mu prawo do emerytury.

Aby je otrzymać trzeba m.in. spełnić warunki dotyczące wieku i stażu pracy, np. w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy kobieta musi mieć co najmniej 56 lat i co najmniej 20-letni okres uprawniający do emerytury.  Mężczyzna musi mieć co najmniej 61 lat i posiadać co najmniej 25-letni okres uprawniający do emerytury.

Poza tym trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy i przez co najmniej 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Po tym okresie można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Trzeba to zrobić w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Podobne wpisy:

Poradnik prawny cz.275
Bezpłatne konta bankowe - zmiany w przepisach
Poradnik prawny cz.274
Poradnik prawny cz.273 

czwartek, 16 lutego 2017, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: