Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Poradnik prawny cz.287

Internetowe porady prawneJak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?Wysokość zasiłku pogrzebowego to maksymalnie 4000 zł i jest to świadczenie, które przysługuje tym, którzy pokryli koszty (lub ich część) pogrzebu. Występujesz o niego do oddziału ZUS, najbliższego Twojego miejsca zamieszkania.

Uwaga! Wniosek możesz złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której uzyskujesz zasiłek. W wyjątkowych przypadkach, np. kiedy data zgonu jest nieznana, prawo do jego uzyskania wygasa 12 miesięcy po dacie pogrzebu.

Kto składa wniosek o zasiłek pogrzebowy?


O zasiłek pogrzebowy może wystąpić każda osoba, która poniosła koszty pogrzebu (również niespokrewniona ze zmarłym). Wniosek składa się na specjalnym druku (ZUS Z-12) dostępnym w oddziałach ZUS i na stronie internetowej ZUS.

Uwaga! Podczas składania wniosku w oddziale ZUS będzie potrzebny Ci dowód osobisty.

Koszty pogrzebu


Do kosztów pogrzebu ZUS zalicza wyłącznie te wydatki, które mają bezpośredni związek z pochowaniem zmarłego. Jest to np:

  • zakup miejsc ana cmentarzu;
  • koszt trumny lub urny;
  • kremacja i transport zwłok.

Uwaga! Aby dostać zasiłek pogrzebowy, musisz do wniosku dołączyć rachunki - nie zapomnij poprosić o ich wystawienie na Twoje nazwisko. Do kosztów pogrzebu ZUS nie wlicza opłat za zakup kwiatów, wystawienie nagrobka czy stypę.

Po kim otrzymasz zasiłek pogrzebowy?


Uzyskasz go, jeśli zmarły:

  • był ubezpieczony albo pobierał emeryturę lub rentę;
  • w dniu śmierci nie pobierał emerytury lub renty, lecz spełniał warunki do jej uzyskania i pobierania;
  • po ustaniu ubezpieczenia w chwili śmierci pobierał zasiłek chorobowy lub macierzyński albo świadczenia rehabilitacyjne;
  • jeśli nie spełniał powyższych warunków, ale był członkiem rodziny osoby ubezpieczonej albo pobierającej powyższe świadczenia (do członków rodziny zaliczamy: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, wnuki i rodzeństwo, małżonków, rodziców, w tym ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające).

Co jeszcze musisz wiedzieć o zasiłku pogrzebowym?


Jeśli koszty pogrzebu ponosiło więcej osób, każda z nich może ubiegać się o zasiłek. Ulega on wtedy podziałowi proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Uwaga! Wypełniasz odpowiednią rubrykę (ponosiłem koszt w części/całości) w cz. III formularz Z-12.


Do przeprowadzenia formalności możesz upoważnić zakład pogrzebowy (za dodatkową opłatą).

Członkowie rodziny nie tracą prawa do zasiłku pogrzebowego, gdy pogrzeb miał charakter symboliczny lun był organizowany przez organizację społeczną lub polityczną ale poniosłeś część jego kosztów.

Jak wypełnić formularz Z-12?


Część I

Musisz znać datę śmierci zmarłego, jego imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości. Punkty 1-6 dotyczą świadczeń ZUS pobieranych przez zmarłego, zaznaczasz właściwy kwadrat. Jeśli zmarły pobierał emeryturę lub rentę, potrzebny jest numer świadczenia i informacja, który ZUS je wypłacał.

Jeśli był ubezpieczony, wpisujesz dane pracodawcy. Wpisujesz też stopień pokrewieństwa ze zmarłym.

Część II

Wpisujesz dane wnioskodawcy (czyli swoje): dane osobowe, adres, nr dokumentu tożsamości, informacje dotyczące świadczeń pobieranych z ZUS. Jeśli jesteś ubezpieczony  w poz. 3 wpisujesz dane pracodawcy.

Część III

Wyszczególniasz poniesione koszty pogrzebu. Do wniosku dołączasz rachunki.

Uwaga! Zdarza się, że ZUS podejmie decyzję o odmowie wypłaty zasiłku pogrzebowego. W tej sytuacji otrzymasz pisemną decyzję, od której masz prawo się odwołać do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składasz w tym samym oddziale ZUS, który wydał decyzję. Jest ono bezpłatne.

Podobne wpisy:

Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny
Poradnik prawny cz.286

Poradnik prawny cz.285

Jakie ubezpieczenia dla osób 50+?

czwartek, 16 marca 2017, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: