Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Poradnik prawny cz.299

Internetowe porady prawneJak najem okazjonalny ochrania właścicieli mieszkań?Przepisy ustawy i ochronie lokatorów mówią, że nawet jeśli ktoś nie płaci czynszu, nie można się go od razu pozbyć z mieszkania. Dopiero gdy zalega z czynszem za trzy miesiące, właściciel mieszkania może wypowiedzieć umowę najmu - bo najmniej z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Przed tym musi wyznaczyć na piśmie dodatkowy miesięczny termin na uiszczenie zaległości. Minie więc prawie pół roku, zanim pozbędziesz się lokatora.

Uwaga! Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, gdy mieszkanie zostanie wynajęte parze, która spodziewa się dziecka lub rodzinie z dzieckiem, bo nawet jeśli nie płacą czynszu, sąd wstrzyma ich eksmisję do czasu aż gmina zapewni im lokal socjalny, a to może trwać naprawdę długo.

Jest jednak jeden sposób, by uniknąć tych trudności związanych z eksmisją. To najem okazjonalny.


Kiedy możliwy jest najem okazjonalny?


Będzie możliwy, gdy najemca złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym zgadza się na dobrowolne przeprowadzenie egzekucji komorniczej w przypadku rozwiązania stosunku najmu niezależnie od jego przyczyn.

W oświadczeniu tym zobowiązuje się także do opróżnienia i opuszczenia mieszkania w terminie wskazanym przez właściciela. Lokator musi też wskazać lokal, w którym zamieszka, jeśli zostanie wykonana eksmisja.

Uwaga! Konieczne też będzie oświadczenie właściciela tego lokalu, że zgadza się na to, by w razie eksmisji lokator w nim zamieszkał.


Ważna jest kolejność działań przy podpisywaniu umowy najmu okazjonalnego


Najemca powinien przedstawić Ci oświadczenie właściciela lokalu, do którego nastąpi ewentualna eksmisja.

Uwaga! Zadbaj o to, by podpis pod takim oświadczeniem był poświadczony notarialnie. Powinieneś mieć też wgląd do kopii dokumentów potwierdzających własność lokalu, który został wskazany w oświadczeniu.


Podpisujesz umowę najmu okazjonalnego (może to być umowa tylko na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat).

Uwaga! Umowa powinna zawierać klauzulę, ze najemca zobowiązuje się do dostarczenia notarialnie poświadczonego oświadczenia o poddaniu się dobrowolnej egzekucji pod rygorem rozwiązania umowy.


Z podpisaną umową najmu okazjonalnego najemca udaje się do notariusza, by w formie aktu notarialnego spisać oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji komorniczej. Najemca przekazuje ten akt notarialny właścicielowi wynajmowanego mieszkania.


Rejestracja umowy najmu okazjonalnego w urzędzie skarbowym


W ciągu 14 dni od podpisania umowy najmu okazjonalnego musisz zarejestrować ją w urzędzie skarbowym. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, umowa będzie traktowana jako zwykły najem, a nie okazjonalny. 

Pisemne żądanie opuszczenia mieszkania


Jeśli lokator nie płaci czynszu, wysyłasz mu pisemne żądanie opuszczenia lokalu.

Uwaga! Musi w nim konkretny termin (nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania). Jeśli lokator do tego się nie zastosuje. występujesz do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu o oświadczeniu najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 


Sąd rozpatruje ten wniosek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni. Z aktem notarialnym z klauzulą wykonalności zgłaszasz się do komornika, który przeprowadza eksmisję.

Podobne wpisy:

Przychodnia leczenia bólu
Poradnik prawny cz.298

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Zasiłki opiekuńcze nad osobami starszymi
 

piątek, 19 maja 2017, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: