Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

Kiedy dziecko nie musi płacić za pobyt rodzica w domu opieki społecznej?Przepisy mówią o tym, że dzieci powinny pomagać starszym nierzadko schorowanym rodzicom, ale przecież zdarzają się sytuacje, gdy rodzic latami nie wywiązuje się ze swoich obowiązków (nigdy nie interesował się swoimi dziećmi, nie płacił na nie alimentów, a czasami wręcz się nad nimi znęcał i został pozbawiony władzy rodzicielskiej).

Uwaga! Według przepisów takiemu rodzicowi też należy się wsparcie. A konkretnie - dzieci muszą płacić za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej (DPS), jeśli ojca lub matki nie stać na uiszczenie opłat.

Ile kosztuje miesiąc pobytu w domu opieki społecznej?


Miesiąc pobytu w domu opieki społecznej kosztuje ok. 3 tysiące złotych. Opłaty te powinien uiszczać (w podanej kolejności):

  • mieszkaniec domu;
  • współmałżonek (ale to rzadko się zdarza, bo do domów opieki społecznej najczęściej trafiają osoby samotne, wdowy, wdowcy);
  • dzieci i wnuki, a w dalszej kolejności rodzice lub dziadkowie;
  • gmina.

Uwaga! Gmina albo rodzina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu opieki społecznej ponosi pełną odpłatność. Ale to raczej rzadki przypadek, bo opłaty są wysokie, a według przepisów seniorowi po ich uiszczeniu powinno zostać 30% jego dochodów, np. jeśli opłata za DPS wynosi 3,5 tys. miesięcznie, żeby w całości ją opłacić potrzebny jest dochód (emerytura lub renta) w wysokości 5 tys. netto - czyli na rękę. Takie dochody ma niewielu emerytów i rencistów.


Obowiązek opłat za pobyt rodzica w domu opieki społecznej


Obowiązek opłat za pobyt rodzica w domu opieki społecznej mamy tylko wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% kryterium dochodowego.

Wynosi ono:

  • 1902 zł - to 300% kryterium dochodowego na osobę samotną;
  • 1542 zł - to 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Po wzniesieniu opłat na rzecz domu opieki społecznej muszą nam zostać do dyspozycji powyższe kwoty.


Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego


Od każdej decyzji gminy - np. o konieczności podnoszenia kosztów pobytu rodzica w domu opieki społecznej można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Uwaga! Jeśli on podtrzyma wcześniejszą decyzję, sprawę kierujesz do sądu. Przytaczasz wszystkie okoliczności, które wskazują na to, ze ponoszenie opłat jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.


Należy też dołączyć dowody, które to potwierdzają, np. wyroki sądów rodzinnych sprzed lat i inne dokumenty (dotyczące braku opieki ze strony rodzica czy niepłacenia alimentów). Mogą być to także zeznania świadków.

Podobne wpisy:

Zmiany w prawie administracyjnym
Poradnik prawny cz.304

Poradnik prawny cz.303
Poradnik prawny cz.302

piątek, 30 czerwca 2017, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: