Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Zmiany w prawie administracyjnym

Korzystne zmiany w prawie administracyjnymZ prawem administracyjnym masz do czynienia, gdy burmistrz, wójt albo naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję, która Cie dotyczy. Od 1 czerwca weszły w życie bardzo duże zmiany w przepisach, mówiących o etapach lub regułach takiego postępowania (czyli w Kodeksie postępowania administracyjnego - k.p.a).

Mają one uprościć i przyspieszyć postępowanie administracyjne.

Zmiany w prawie administracyjnym: mediacja w postępowaniu administracyjnym


To nowość. Mediacja jest tańsza niż w postępowanie sądowe oraz znacznie szybsza. Zgodnie z przepisami organ administracji publicznej w sprawach, których charakter na to pozwala, ma dążyć do polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych.

Dotycz to dwóch sytuacji:

  • gdy spierasz się z urzędem - np. nie zgadasz się z wydaną decyzją;
  • gdy w postępowaniu uczestniczy jeszcze ktoś inny - i to z nim nie możesz dojść do porozumienia, np. sąsiad nie zgadza się na to, byś wybudował na swoje działce budynek gospodarczy.

Zasady mediacji


Podstawowa zasada mediacji zakłada jej dobrowolność. Możesz się na nią zgodzić, ale nie masz takiego obowiązku. Jeśli prowadzenie mediacji jest możliwe w danej sprawie, urząd Cię o tym zawiadomi.

W piśmie zwróci się o:

  • wyrażenie zgody na jej przeprowadzenie;
  • wybranie mediatora - w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Uwaga! Listę stałych mediatorów i wykaz instytucji uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego otrzymasz w sądzie okręgowym. Są one dostępne także na stronach internetowych sądów.


Jeśli wyrazisz zgodę, ale nie wskażesz mediatora, urząd sam go wybierze. Ustalenia dotyczące załatwienia sprawy będą opisane w protokole z przebiegu mediacji. Urząd się do nich zastosuje - o ile są one zgodne z przepisami.


Zmiany w prawie administracyjnym: milczące załatwienie sprawy


To także nowość. Milczące załatwienie sprawy jest możliwe wyłącznie w postępowaniu przed organem pierwszej instancji. W praktyce oznacza to, że jeśli urząd nie dotrzyma wymaganych przepisami terminów - zazwyczaj jest to miesiąc - i nie odpowie na Twój wniosek/żądanie, uznaje się, że sprawa zostaje załatwiona po Twojej myśli.

A dokładniej - jeśli organ administracji publicznej:

  • nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie - będzie to milczące zakończenie postępowania;
  • nie wyda sprzeciwu w drodze decyzji - oznacza to milczącą zgodę.

Uwaga! Urzędnik powinien wpisać do akt sprawy, że rozstrzygnięto ją w taki właśnie sposób. Możesz też uzyskać zaświadczenie, które to potwierdzi. Ale milcząca zgoda nie zawsze będzie mieć zastosowanie, np. nie dotyczy ona postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji. To, kiedy dokładnie będzie mogła być stosowana, musi być określone w przepisach szczególnych. Przykładem jest tu milcząca zgoda, gdy w starostwie zgłaszasz budowę.

Niestety, na razie inne przepisy szczególne nie zostały jeszcze uchwalone. Niezależnie od tego, kiedy się to stanie, możesz skorzystać z jeszcze jednego ułatwienia przyspieszającego działania urzędu: jeśli przekroczy on termin załatwienia sprawy, masz prawo złożyć ponaglenie.


Podobne wpisy:

Poradnik prawny cz.304
Poradnik prawny cz.303
Poradnik prawny cz.302

Opieka medyczna w domu

poniedziałek, 26 czerwca 2017, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
2017/06/28 08:19:41
Jeśli chodzi o milczącą sprawę, wolałabym jednak dostawać informację i pozytywnie i negatywnie rozstrzygającą. Chociażby mailem. pozdrawiam