Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Poradnik prawny cz.306

Internetowe porady prawneJak uporządkować sprawy po zmarłym?Po śmierci bliskiej osoby nie wystarczy uregulowanie spraw spadkowych. Należy przejrzeć też uważnie dokumenty sprawdzając, czy pozostały do spłaty jakieś należności. O czym jeszcze trzeba pamiętać, by nie narazić się na koszty lub nie stracić przysługujących nam świadczeń?

Świadczenie z ZUS


Jeśli zmarły pobierał emeryturę lub rentę, musisz jak najszybciej zawiadomić ZUS. Unikniesz problemów związanych z wypłatą nienależnych świadczeń.

Zawiadomienie składasz pisemnie do oddziału ZUS, który wypłacał świadczenie, dołączając akt zgonu.

Gdyby ZUS wypłacił świadczenie, najlepiej go nie przyjmować, bo wszystkie wypłacone po śmierci kwoty trzeba będzie i tak zwrócić.

Uwaga! Świadczenie należy się także za miesiąc, w którym nastąpił zgon. Jeśli uprawniony go nie odebrał, przysługuje ono małżonkowi i dzieciom. Aby je otrzymać, trzeba złożyć w ZUS wniosek na formularzu Rp-18. Należy to zrobić w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby uprawnionej.


Środki z OFE


Jeśli osoba zmarła nie pobierała emerytury, składki zgromadzone w tzw. drugim filarze należą się rodzinie. By je otrzymać trzeba złożyć wniosek.

Wniosek (na formularzu odpowiedniej instytucji) składasz do ZUS lub OFE - to zależy od tego, gdzie zmarły gromadził składki - informacje uzyskasz w ZUS.

Wraz z wnioskiem należy złożyć akt zgonu oraz akt małżeństwa.

Połowa jest wypłacana wdowie (wdowcowi), pozostałe środki podlegają wypłacie osobom wskazanym za życia płatnika. Nie jest wymagane uregulowanie spadku.

Jeśli zmarły nie miał współmałżonka lub nie wskazał osób uprawnionych do otrzymania pieniędzy, przypadają one spadkobiercom, jednak dopiero po uregulowaniu praw do spadku.

Uwaga! Środki z OFE nie są wypłacane, jeśli zmarły był emerytem.


Umowa z dostawcą prądu


Po śmierci osoby, która zawarła umowę, trzeba ja przepisać na siebie (lub inną osobę). W tym celu musisz wypełnić i złożyć formularz umowy.

Formularze są dostępne na stronie internetowej dostawcy oraz w biurach obsługi klienta.

Należy okazać akt zgonu oraz dokument poświadczający dziedziczenie (tj. postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia).

Umowa na telefon


By operator zaprzestał wystawiania rachunków, złóż wniosek o dezaktywację numeru (w każdym punkcie obsługi klienta).

We wniosku podajesz dane osobowe abonenta (tj. osoby zmarłej), jej numer telefonu oraz własne dane. Trzeba załączyć akt zgonu.

Uwaga! Umowę na telefon komórkowy możesz w ten sposób zakończyć, a na stacjonarny zakończyć lub wnieść o przepisanie jej na siebie.


Konto w banku


Konto bankowe zmarłego należy zamknąć, zgłaszając się do dowolnego oddziału banku, w którym było prowadzone.

Połowę środków otrzyma wdowa (wdowiec), a pozostała kwota podlega dziedziczeniu.

Jeśli nie wiesz, w jakich bankach (także kasach SKOK) zmarły miał konto, składasz osobiście wniosek o informację zbiorczą do Centralnej informacji o rachunkach uśpionych.

Możesz to zrobić w dowolnym oddziale banku lub kasie SKOK.

Wraz z wnioskiem należy złożyć akt zgonu i przedstawić dokument poświadczający dziedziczenie.

Uwaga! Opłata za sporządzenie informacji zbiorczej wynosi od 0 do 100 zł (to zależy od banku). Zapytaj o jej wysokość przed złożeniem wniosku.


Urząd skarbowy


Spadkobiercy z najbliższej rodziny (w tym małżonek, dzieci, rodzice) powinni w ciągu 6 miesięcy zgłosić nabycie spadku w swoim Urzędzie Skarbowym. Jeśli tego nie zrobią, zapłacą od niego podatek.

Pozostali spadkobiercy na zgłoszenie spadku mają 30 dni.

Procedura spadkowa


Sprawy spadkowe możesz uregulować przed sądem (według zamieszkania spadkodawcy lub położenia spadku) lub u notariusza.

Spadek w sądzie


Sąd wydaje postanowienie o nabyciu spadku na wniosek, po przeprowadzeniu rozprawy. Wzywa na nią wszystkich spadkobierców. Postępowanie trwa średnio od 3 miesięcy do roku.

Potrzebne dokumenty:

  • akty stanu cywilnego: zgonu, małżeństwa, urodzenia dzieci.


Opłata sądowa - 50 zł.


Spadek u notariusza


Jest drożej niż w sądzie, za to szybciej. Spadkobiercy muszą być jednomyślni i powinni stawić się jednocześnie u wybranego notariusza.

Potrzebne dokumenty:

  • akty stanu cywilnego: zgonu, maleństwa, urodzenia dzieci.


Koszty (średnio); 150-200 zł (+23% VAT).

Podobne wpisy:

Poradnik prawny cz.305
Rehabilitacja w domu pacjenta
Psycholog NFZ

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

poniedziałek, 10 lipca 2017, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: