Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Odszkodowanie za zalanie mieszkania

Zalanie mieszkania odszkodowanieW razie zalania Twojego mieszkania lub domu możesz otrzymać odszkodowanie. Nawet, gdy nie jesteś ubezpieczony. Kiedy opanujesz sytuację i woda przestała się już lać, nie działaj w pośpiechu, bo na zgłoszenie szkody po zalaniu masz aż trzy lata.

Uwaga! Jeśli nie dopełnisz wszystkich formalności możesz stracić odszkodowanie.

Szkody po zalaniu mieszkania


Zazwyczaj jak najszybciej zabieramy się do usuwania wody i do sprzątania, a to błąd. Najpierw należy udokumentować zniszczenia (zalaną podłogę, sufit, zrób zdjęcie np. stojącej w zalanej łazience pralce itd.). Zdjęcia mogą być zrobione aparatem w telefonie komórkowym.

Uwaga! Nie wyrzucaj zamokłych rachunków i gwarancji. Wysusz je, bo będą potrzebne do zgłoszenia wniosku o odszkodowanie. Poproś o zaświadczenie o awarii (od hydraulika lub z administracji).


Jak sporządzić wykaz poniesionych szkód?


W wykazie poniesionych szkód wpisz:

 • wykaz koniecznych napraw i robót wraz z podanie ich kosztów;
 • nazwy uszkodzonych i zniszczonych przedmiotów (podaj orientacyjną datę ich nabycia oraz koszt naprawy lub odkupienia podobnej jakości sprzętu, np. telewizora).


W wyliczeniu szkód pomogą Ci rachunki, karty gwarancyjne i faktury za zakupy oraz za wykonane przed szkodą remonty. W razie braku rachunków, sprawdź aktualne ceny podobnych przedmiotów Sprawdź też koszt zakupu materiałów budowlanych i robót - na tej podstawie podaj ich szacunkowe koszty w wykazie.

Załącz kserokopię dowodów, które potwierdzą posiadanie przedmiotów z wykazu i stan pomieszczeń (np. rachunki, zdjęcia).

Ustal sprawcę zalania mieszkania


Przed wystąpieniem o odszkodowanie ustal, kto spowodował szkodę i kto odpowiada za stan techniczny wadliwej instalacji. Nie zawsze jest to oczywiste.

Zalanie może nastąpić m.in.:

 • z mieszkania z góry (wtedy odpowiada jego właściciel);
 • z pionu kanalizacyjnego budynku (odpowiada zarządca);
 • w efekcie źle wykonanej naprawy np. dachu w Twoim domu (odpowiada wykonawca robót).

Uwaga!
Gdy do szkody przyczyni się domownik lub tzw. siła wyższa (np. powódź), wszystko zależy od Twojej polisy i Ogólnych warunków Ubezpieczenia (OWU).

Jakie straty?


Zanim zgłosisz szkodę, wylicz ją. W tym celu zsumuj:

 • koszt odkupienia zniszczonych urządzeń AGD, mebli, ubrań, itd.;
 • wartość utraconych rzeczy, których nie da się odkupić: zdjęć rodzinnych, pamiątek, kolekcji;
 • koszt remontu, malowania, naprawy elektryki itp.

Uwaga! Zachowaj faktury i rachunki związane z usuwaniem szkód.


Pismo o odszkodowanie za zalanie mieszkania


O odszkodowanie wystąp na piśmie. Jeśli zgłosisz szkodę telefonicznie, wycenę zrobi agent (po wizycie w Twoim domu). Może nie uwzględnić wszystkich szkód.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje dane, adres i telefon;
 • numer polisy (gdy jest to polisa sąsiada lub zarządcy - numer trzeba uzyskać od nich);
 • żądaną kwotę odszkodowania (zgodnie z kwotą wynikającą ze sporządzonego wykazu szkód).


Podaj również numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania, a gdy go nie masz, podaj adres do nadania przekazu pieniężnego.

Opisz okoliczności zdarzenia, które spowodowało szkodę (zalanie) i podaj jego datę.

Załączniki do pisma:

 • wykaz szkód;
 • kopia zaświadczenia o awarii;
 • wykonane przez Ciebie zdjęcia szkód - wystarczy wydrukować je na zwykłym papierze ksero (koszt do 50 gr od strony).

Zgłoś zalanie mieszkania


Nie spiesz się, ale im szybciej to zrobisz, tym łatwiej udowodnisz poniesione straty. Szkodę zgłoś do ubezpieczyciela:

 • własnego - odszkodowanie wypłaci Twój ubezpieczyciel i ściągnie je z polisy sprawcy;
 • sprawcy szkody - gdy nie mas z polisy, ale ma ją sprawca szkody.

Uwaga! Pismo ze zgłoszeniem szkody nadaj listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Zachowaj kopię pisma i potwierdzenie nadania.


Decyzja o odszkodowaniu


Ubezpieczyciel ma na jej wydanie 30 dni. Otrzymasz ją na piśmie. W razie odmowy lub zbyt niskiej wyceny masz prawo się odwołać do Zarządu Towarzystwa (w ciągu 3 lat od wystąpienia szkody).

Gdy nie jesteś ubezpieczony...


Gdy ani Ty, an sprawca szkody nie macie polisy, nadal masz prawo do odszkodowania:

 • polubownie - można ustalić, że sprawca pokryje koszty lub sam naprawi szkody. Ustalenia należy spisać, podać datę porozumienia i potwierdzić je podpisami stron (Twoim i sprawcy);
 • sądownie - gdy nie możesz porozumieć się ze sprawca szkody, możesz wystąpić o zasądzenie odszkodowania do sądu cywilnego.


Podobne wpisy:

Odszkodowanie za opóźnienie pociągu
Zmiana dostawcy gazu

Poradnik prawny cz.309
Co dalej z abonamentem RTV?

wtorek, 08 sierpnia 2017, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: