Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Poradnik prawny cz.310

Internetowe porady prawneKurator osoby niepełnosprawnejŻeby zostać kuratorem osoby niepełnosprawnej, trzeba złożyć pisemny wniosek do sądu.

Uwaga! Orzeczenie o niepełnosprawności nie jest wymagane. Wystarczy wraz z wnioskiem złożyć zaświadczenie lekarza o sytuacji wnioskodawcy (np. wynikającej z podeszłego wieku lub choroby).

Wniosek powinien być napisany w imieniu osoby, która potrzebuje pomocy. Opłata wynosi 40 zł.

Zakres Twoich obowiązków i uprawnień jako kuratora określi sąd, zgodnie z treścią wniosku. Może to być pomoc przy załatwianiu wszystkich lub niektórych spraw osoby niepełnosprawnej:

  • osobistych (np. umów);
  • urzędowych (np. wniosków);
  • majątkowych.


Osoba niepełnosprawna po ustanowieniu kuratora wciąż może decydować o sobie, rozporządzać majątkiem, może też poprosić sąd o odwołanie kuratora.


Gdy osoba niepełnosprawna musi być obecna osobiście


Niektóre sprawy urzędowe wymagają osobistej obecności zainteresowanego (m.in. złożenie wniosku o dowód, złożenie oświadczenia lub zeznania).

Jeśli osoba niepełnosprawna nie może chodzić (np.jest leżąca lub przebywa w szpitalu), jej kurator może domagać się, by to urzędnik do niej przyszedł.

W przypadku np. wymiany dowodu należy skontaktować się z urzędem gminy, np. telefonicznie i wyjaśnić sytuację. Wizytę policjanta najlepiej umówić z dzielnicowym z rejonu. Jeśli sąd ma przesłuchać osobę niepełnosprawną lub odebrać jej oświadczenie poza sądem, należy złożyć pisemny wniosek.

Wszystkie wizyty są nieodpłatne.

Uwaga! Wizyty u osoby niepełnosprawnej nie może odmówić także notariusz, pobiera jednak opłatę dodatkową: maks. 61,50 zł za godz.

Jak napisać wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej?


Miejsce i data
sporządzenia wniosku

Dane Sądu Rejonowego
według pobytu osoby niepełnosprawnej
(np. dom, szpital)

Dane Wnioskodawcy
(czyli osoby niepełnosprawnej)

Dane Uczestnika
(czyli osoby, która ma zostać
kuratorem, np. Twoje)

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej

Potrzebującej pomocy dla prowadzenia spraw

Niniejszym wnoszę o ustanowienie dla mnie kuratora dla osoby niepełnosprawnej w osobie (imię i nazwisko osoby, która ma zostać kuratorem) do prowadzenia wszystkich moich spraw/prowadzenia moich spraw związanych z .../załatwienia określonej sprawy.

Uzasadnienie

Potrzebuje pomocy kuratora, ponieważ nie jestem w stanie załatwiać swoich spraw samodzielnie z powodu choroby (opisz od kiedy trwa choroba i na czym polega) oraz podeszłego wieku (mam XX lat).

Jestem osobą chodzącą/unieruchomioną przez chorobę w domu/leżącą. Przebywam w domu/w szpitalu (podaj adres pobytu).

Załączniki:

1. Dwa odpisy wniosku (każdy własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę).
2. Aktu urodzenia wnioskodawcy oraz jego akt małżeństwa (dot. osób w związku małżeńskim).
3. Zaświadczenia lekarskie.
4. Dowód opłaty - 40 zł.

Własnoręczny podpis

Uwaga! Wniosek można napisać odręcznie lub komputerowo. Osoba niepełnosprawna musi się pod nim podpisać osobiście. Nadaj wniosek listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub złóż w sądzie. Zachowaj kopię wniosku oraz dowód nadania/złożenia.

Podobne wpisy:

piątek, 11 sierpnia 2017, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: