Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Rachunek za telefon

Co zrobić, jeśli rachunek za telefon jest wyższy niż zwykle?Kiedy podpisywałeś umowę na telefon, wszystko miało być w cenie abonamentu i tak było przez jakiś czas, ale nagle dostałeś wysoki rachunek, choć nie korzystałeś z dodatkowych usług.

W takiej sytuacji przede wszystkim zamów billing (wykaz połączeń, usług itp.), dzięki któremu dowiesz się za co naliczono dodatkowe opłaty.

Możesz zamówić go:

  • dzwoniąc ma infolinię operatora;
  • osobiście w biurze klienta;
  • wysyłając wniosek o wystawienie billingu pocztą - napisany odręcznie (na adres operatora - dane znajdziesz na fakturze).


Uwaga!
Niektórzy operatorzy za billingi papierowe naliczają opłaty. Zawsze bezpłatny jest tzw. billing elektroniczny (możesz wydrukować go np. w punkcie ksero).

Z czego wynika wysoki rachunek za telefon?


Najczęściej z dodatkowych usług:

1. Usługi premium - usługi o podwyższonej płatności (m.in. SMS-y, połączenia telefoniczne). Służą do zgłaszania udziały w konkursach, zamawiania gier, dostępu do płatnych treści informacyjnych lub rozrywkowych.

Uwaga! Jeśli ich nie zamawiałeś (np. wysyłając SMS) - złóż reklamację.


2. Usługi dodatkowe - przy podpisywaniu umowy na telefon można czasem otrzymać "dodatkowe usługi gratis". Jeśli nie powiedziano Ci wyraźnie, ze trzeba je wyłączyć po okresie promocji, gdyż inaczej staną się płatne - możesz zareklamować naliczoną za nie opłatę.

Uwaga! Zadzwoń do BOK i zablokuj usługi premium i usługi dodatkowe.


Reklamacja zawyżonego rachunku za telefon


Reklamację najlepiej złożyć na piśmie. Do czasu rozpatrzenia opłać sam abonament, wpisując na druku opłaty "kwota bezsporna".

Uwaga! Reklamacja jest bezpłatna. Jeśli nie dostaniesz odpowiedzi w ciągu 30 dni, jest uważana za uznaną.

Jak napisać reklamację rachunku za telefon?


Miejsce i data
sporządzenia reklamacji


Imię i nazwisko
Adres korespondencji

Dane operatora
Dokładny adres:
Ulica, numer budynku
Kod pocztowy, miejscowość

(znajdziesz na fakturze)

Numer faktury

Numer Klienta i kwota sporna
(czyli ta, którą reklamujesz)

Reklamacja rachunku za telefon


Niniejszym składam reklamację z związku z otrzymaną fakturą/rachunkiem numer ... z dnia ... na kwotę ... za telefon o numerze: XXX XXX XXX. Umowa została zawarta w dniu ..., a umówiona kwota abonamentu miała wynosić ... zł

Uzasadnienie

Kwota faktury wynosi aż ... zł.

(Tu opisz co wynika z danych na billingu i dlaczego się z tym nie zgadzasz).

W związku z powyższym wnoszę o obniżenie kwoty faktury o kwotę ... zł (oblicz tę kwotę: od sumy którą masz na fakturze odejmij wysokość abonamentu)

Własnoręczny podpis


Uwaga!
Reklamację możesz napisać odręcznie lub na komputerze. Pamiętaj, żeby się podpisać. Nadaj przesyłkę listem poleconym i zachowaj kopię pisma oraz dowód jego nadania. Rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne.


Operator nie uznał reklamacji rachunku za telefon


Masz prawo do rozpatrzenia sporu przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania możesz złożyć:

1. Pisemnie na adres: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, O1-211 Warszawa.

2. Przez internet, na stronie: www.uke.gov.pl/kontakt.

Uwaga! Na złożenie wniosku masz 12 miesięcy od złożenia reklamacji u operatora.


Podobne wpisy:


Dofinansowanie do czynszu
Poradnia dietetyczna NFZ
Jakie badania piersi na NFZ?
Poradnik prawny cz.310
wtorek, 29 sierpnia 2017, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: