Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

Blog > Komentarze do wpisu

Śmierć bliskiej osoby

Co trzeba załatwić po śmierci bliskiej osoby?Przepisy, które regulują formalności po śmierci pacjenta mają ponad 50 lat i nie przystają do obecnej organizacji służby zdrowia. Bliscy zmarłego mogą napotkać wiele trudności.

Dlatego warto wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić.

Kto wystawia kartę zgonu, gdy chory zmarł w domu?


Rodzina zmarłego pacjenta ma prawo do bezpłatnego otrzymania karty zgonu. Jest ona niezbędna do uzyskania aktu zgonu, przewiezienia ciała do zakładu pogrzebowego i do organizacji pogrzebu.

Kartę zgonu może wystawić lekarz pogotowia, który stwierdził zgon (tylko gdy pacjent zmarł w jego obecności).
 

Uwaga! Jeśli przy śmierci pacjenta w domu nie było lekarza, wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który w okresie ostatnich 30 dni udzielał choremu świadczeń. Powinien to zrobić w ciągu 12 godzin od zgłoszenia mu zgonu (np. telefonicznego) przez rodzinę.


W przypadku gdy takiego lekarza nie ma lub gdy odmówił (może to zrobić, gdy zamieszkuje dalej niż 4 km od miejsca, w którym jest ciało lub gdy z powodu choroby lub innych przyczyn nie może dokonać oględzin ciała), kartę zgonu powinien wystawić:

  • lekarz zatrudniony w przychodni, ośrodku zdrowia lub jego placówce terenowej lub lekarz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej - najbliższych miejsc, gdzie znajduje się ciało.


Czego można żądać, gdy chory zmarł w szpitalu?


Kartę zgonu obowiązkowo wystawia lekarz oddziałowy i także nieodpłatnie. Rodzina ma prawo domagać się, by szpital wywiązał się ze swoich obowiązków:

  • przygotowania ciała zmarłego do przekazania rodzinie poprzez jego umycie i okrycie (nie dotyczy to jednak ubrania ciała);
  • przechowania ciała w kostnicy przez 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta.


Za te czynności ani szpital ani jego pracownicy nie mogą pobierać od rodziny opłat.


Kto może zgłosić zgon w USC?


Zgłoszenie zgonu jest prawem, które przysługuje osobie mającej prawo zorganizować pochówek (np. wdowie, dzieciom, krewny).

Zgon zgłasza się nieodpłatnie w urzędzie stanu cywilnego (według miejsca zgonu), w ciągu 3 dni od wystawienia karty zgonu. Zgłaszającemu przysługują trzy bezpłatne egzemplarze odpisu skróconego aktu zgonu.

Uwaga! Akt zgonu będzie potrzebny do uzyskania zasiłku pogrzebowego oraz świadczenia z polisy.


Dlaczego trzeba odebrać dokumentację medyczną?


Jeśli chory był ubezpieczony na życie, towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj żądają nie tylko karty zgonu, ale też dokumentacji.

Bliscy, którzy mieli prawo wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta, zachowuje je również po jego śmierci.

Gdy zmarły leczył się w kilku placówkach, rodzina może okazać udzielone za jego życia upoważnienie - nawet jeżeli zostało złożone w innej placówce.

Podejrzenia o błąd lekarza


Jeśli uważasz, że Twój bliski zmarł na skutek błędu w sztuce lekarskiej, to powinieneś o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić prokuraturę, która rozpocznie postępowanie.

Błąd w sztuce lekarskiej może polegać na wadliwym działaniu (np. popełniono błędy podczas operacji, podano niewłaściwe leki) lub zaniechaniu (np. bliski nie został przyjęty do szpitala mimo, że miał zawał, lub personel nie sprawował nad nim należytej opieki).

Jeśli prokuratura potwierdzi zaniedbania lub nieprawidłowe działanie personalu medycznego, bliscy zmarłego pacjenta mogą wystąpić o odszkodowanie.

Możesz go dochodzić przed sądem lub komisją ds. orzekania o błędach medycznych.

Podobne wpisy:

Przegląd techniczny budynku
Wyłudzenie pieniędzy

Opóźnienie lotu odszkodowanie

Rachunek za telefon
 

wtorek, 12 września 2017, prawocywilneikarne


TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: