Arkadiusz Czapla
Kontakt:

e-mail : Napisz do mnie
sobota, 30 maja 2015


Alimenty na dzieckoKodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na każdego z rodziców obowiązek dbania o dziecko, wychowywania go i łożenia na jego utrzymanie. Nie zawsze udaje się to robić wspólnie, bo czasem jedno odchodzi, ale to nie znaczy, że jest zwolnione ze swoich powinności względem dziecka.

Uwaga! Najlepszym rozwiązaniem jest wspólnie ustalić, jaką kwotę miesięcznie będzie przekazywał rodzic, który nie mieszka z dzieckiem (nie jest do tego potrzebna umowa na piśmie, ale lepiej ją sporządzić). Często jednak trudno o porozumienie i wtedy pozostaje droga sądowa.
piątek, 29 maja 2015


Dotacje na kolektory słoneczneObecnie można już składać wnioski o dofinansowanie i bardzo preferencyjne kredyty na zakup i montaż mikroinstalancji odnawialnych źródeł energii, które oferowane są w ramach nowego priorytetowego Programu Prosument (prosument to jednocześnie i producent i konsument "zielonej energii").

Program prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dzięki niemu m.in. osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe albo spółdzielnie mieszkaniowe mogą uzyskać korzystne finansowe wsparcie na instalację kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych czy kotłów na biomasę.
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 641