Arkadiusz Czapla
Kontakt:

e-mail : Napisz do mnie
poniedziałek, 27 kwietnia 2015


Internetowe porady prawneZapisy i polecenia w testamencieW testamencie mogą się znaleźć rożnego rodzaju zapisy i polecenia.

Zapis zwykły: spadkodawca może zobowiązać w testamencie spadkobiercę (ustawowego, testamentowego) lub osobę, której coś zapisuje (tzw. zapisobiorca), do okreslonego świadczenia majątkowego na rzecz wskazanej osoby (przekazania określonej rzeczy, wpłacenia określonej sumy pieniędzy.

Uwaga! Procedura nabycia przedmiotu zapisu będzie wymagała sporządzenia dodatkowej umowy między spadkobiercą a osobą, na rzecz której spadkodawca dokonał zapisu. Gdy spadkobierca odmówi zapisu, zapisobiorca ma prawo wystąpić przeciwko niemu do sądu.
piątek, 24 kwietnia 2015


Internetowe porady prawneCzego nie wolno agentowi nieruchomości?Umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przeczytaj uważnie przed podpisaniem, bo mogą znaleźć się w niej narzucane przez agencję nieruchomości zapisy naruszające prawa klienta, czyli tzw. klauzule niedozwolone.

Uwaga! Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Od momentu, kiedy klauzula trafia do rejestru UOKiK, jest stosowanie staje się zakazane. W sprawdzeniu, czy Twoja umowa nie zawiera takich postanowień, może Ci pomóc (bezpłatnie) miejski lub powiatowy rzecznik praw konsumentów.
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 635