Arkadiusz Czapla
Kontakt:

e-mail : Napisz do mnie
środa, 04 maja 2016

Jakie podatki w Anglii?Brytyjski system podatkowy nakłada różne rodzaje podatków na wszystkie osoby, które płacą podatki w Anglii oraz na rezydentów z zagranicy. Każdy, kto przebywa w Anglii dłużej niż 6 miesięcy w jakimkolwiek roku podatkowym, ma obowiązek płacić podatek, jednak podatek może być również nałożony w innych okolicznościach.

Uwaga! Przed przyjazdem do Anglii zasięgnij dalszych informacji w swoim urzędzie skarbowym. W Anglii powinnieneś skontaktować się z najbliższym HM Revenue & Customs (urząd skarbowy) w celu uzyskania informacji i porady. Adres i numer telefonu najbliższego biura znajdzesz np. w Yellow Pages (książka telefoniczna) oraz na stronie internetowej: www.hmrc.gov.uk

Jak walczyć z niedozwolonymi klauzulami umownymi?Klauzule niedozwolone to zapisy w umowach proponowanych klientom łamiące prawa konsumentów. Dotychczas orzekał o tym Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i gdy uznał, że dana klauzula jest niedozwolona, zakazywał jej dalszego wykorzystywania. Była ona wpisywana do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

Uwaga! Od 17 kwietnia takie postanowienia w formie decyzji administracyjnej będzie wydawał Prezes UOKiK. Stary rejestr klauzul niedozwolonych będzie funkcjonował jeszcze przez 10 lat.
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 727