| < Maj 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

środa, 08 kwietnia 2009


Pozostałe służby TrybunałuJednym z podstawowych służb jest Sekretariat, odpowiedzialny za prowadzenie akt spraw zawisłych, jak również za prowadzenie rejestru, do którego wpisywanie są wszystkie pisma procesowe. Sekretariat przyjmuje skargi, pisma i inne pisma procesowe zaadresowane do Trybunału Sprawiedliwości. Jest odpowiedzialny za wszelką korespondencję związaną z przebiegiem postępowania przed Trybunałem. Podobna funkcję wykonuje Sekretariat Sądu Pierwszej Instancji oraz Sekretariat Sądu do spraw Służby Publicznej.

Podstawowym zadaniem Wydziału tłumaczeń konferencyjnych jest zapewnienie zrozumienia treści posiedzeń uczestnikom rozpraw przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji. Na tym wydziale spoczywa również obowiązek zapewnienia obsługi tłumaczeniowej różnego rodzaju spotkań wewnętrznych.


Trybunał SprawiedliwościDążąc do zbudowania zjednoczonej Europy, Państwa Członkowskie, zawarły traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie. Następnie traktat podpisany 7 lutego 1992 r. w Maastricht ustanowił Unię Europejską. UE została wyposażona w instytucje tworzące przepisy prawa dotyczące określonych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego.Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jest wspólnotową władzą sądowniczą, składającą się z trzech sądów: