| < Czerwiec 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Prawo cywilne i karne

Arkadiusz Czapla
Kontakt:
e-mail : Napisz do mnie

środa, 08 kwietnia 2009


Długi w spadkuSpadkobierca do chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Z chwilą przyjęcia spadku jest odpowiedzialny za te długi z całego swojego majątku.

W razie prostego przyjęcia spadku osoba dziedzicząca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.

Gdy spadkobierca przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Ograniczenie tej odpowiedzialności opada, gdy spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nie istniejące długi.


Pozostałe służby TrybunałuJednym z podstawowych służb jest Sekretariat, odpowiedzialny za prowadzenie akt spraw zawisłych, jak również za prowadzenie rejestru, do którego wpisywanie są wszystkie pisma procesowe. Sekretariat przyjmuje skargi, pisma i inne pisma procesowe zaadresowane do Trybunału Sprawiedliwości. Jest odpowiedzialny za wszelką korespondencję związaną z przebiegiem postępowania przed Trybunałem. Podobna funkcję wykonuje Sekretariat Sądu Pierwszej Instancji oraz Sekretariat Sądu do spraw Służby Publicznej.

Podstawowym zadaniem Wydziału tłumaczeń konferencyjnych jest zapewnienie zrozumienia treści posiedzeń uczestnikom rozpraw przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji. Na tym wydziale spoczywa również obowiązek zapewnienia obsługi tłumaczeniowej różnego rodzaju spotkań wewnętrznych.